EU talar i hotfulla termer mot Tjeckien

Man kan tro att man förflyttats till ett annat århundrade när man tar del av de hot och den ilska som Europas stormakter riktar mot det lilla landet Tjeckien och dess president. Times rapporterar i Germans seek to oust Czech president Vaclav Klaus over EU treaty:

När Klaus återkom till Prag släppte han en politisk bomb. Vid en presskonferens annonserade den tjeckiske ledaren att han bara skriver på Lissabonfördraget om hans regering förhandlar fram en möjlighet att välja att avstå från delar av det. […]
Hans besked möttes med upprördhet i Europa. Tyska och franska diplomater talade med sina tjeckiska motsvarigheter om två vägar att avsätta Klaus: ställa honom inför riksrätt eller ändra Tjeckiens konstitution så att presidenten inte kan lägga in sitt veto.
”Om presidenten obstruerar processen … borde han få känna av konsekvenser”, sa en tysk diplomat.

Så lite respekt för medlemmarna har EU när det kommer till kritan. Grundlagar ska skrivas om och ländernas valda ledare ska avsättas. Vad skiljer detta från 1930-talets anspråk på andra länder?
Vad har tyskar med grannländernas beslutsprocesser att göra?
EU framträder sig här som union som förtrycker, hotar och förgör dem som inte håller med. Är det verkligen den bilden EU vill att europas folk ska ha av samarbetet? Om Tjeckien blir hotat och attackerat idag, vad är det som säger att inte Bryssel vänder sig mot Sverige nästa gång och anser att våra valda ledare ska tvingas bort? Små länder ska tiga i EU. Bara de stora räknas.
Att franska diplomater är upprörda är ju rent löjeväckande — det var ju Frankrike som startade obstruktionen genom attt i folkomrösning säga nej till ”konstitutionen” som blev Lissabonfördrag. Och Frankrike har inte låtit fransmännen rösta igen. Deras nej går man bara förbi.
Jag anser att idén om en europeisk gemenskap är god, men Europa har inga statsmän som kan leda en så stor enhet. Småaktighet, tarvlighet och intellektuellt tillkortakommande styr unionen.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen