Därför förhalar Ryssland Iran-sanktioner

Barack Obama kryper för Vladimir Putin, senast genom att skrota planerna på missilförsvar i östra Europa — utan att få något tillbaka. Förmodligen hade man räknat med att Hillary Clinton, under hennes besök i Moskva, skulle få stöd för sanktioner mot Iran för deras ovilja att avbryta utvecklingen av kärnvapen.
Men Hillary Clinton åker tomhänt från Moskva efter möte med sin ryske kollega, rapporterar medierna i exempelvis Russia says Iran sanctions ’counterproductive’.
Men varför är ryssarna inte oroliga över risken att få utländska kärnvapen inpå knutarna?
I Jerusalem Post analyserar forskaren Boris Morozov skälen, Why Russia is not afraid of an Iranian bomb:

Ryssland har traditionellt haft goda källor i Iran. Landets experter, som är djupt inblandade i konstruktionen av Irans nukleära anläggningar, har förmodligen information som är okänd för resten av världen. Exempelvis kan denna information indikera att Iran fortfarande har lång väg till färdig atombomb, eller så kan ryssarna anse att de har kontroll över processen.
Samtidigt har Ryssland strategiska och taktiska intressen som man inte kan bortse ifrån. Man är troligen inte glad över att få kärnvapen så nära sitt eget territorium, men ser dem inte som hot mot dem själva. Detta eftersom Ryssland kan dra stor fördel av Irans opposition mot USA och FN:s säkerhetsråd, av två skäl: Iran är främst ett hot mot Israel, Saudiarabien och Turkiet.
Ett kärnvapenbestyckat Iran skulle öka spänningarna på ett sätt som stärker Rysslands ställning. Goda relationer med Iran kan positionera Ryssland som medlare mellan dessa länder och Iran. […]
För det andra kan Ryssland utnyttja sina relationer med Iran som en bricka i förhandlingsspelet gentemot USA. De senaste händelserna visar hur Ryssland, genom att motsätta sig sanktioner, uppnår sina mål: USA:s skrotning av planerna på missilförsvar i östra Europa […]
En annan faktor är religion. Iran motsätter sig sunni-islamism som praktiseras av exempelvis wahhabiter [i Saudiarabien] vilka också blivit ett allvarligt hot i Rysslands kaukasiska region. Dessa gemensamma fiender förenar Ryssland och Iran.
Dessutom vill Ryssland inte riskera sina ekonomiska förbindelser med Iran. Man drar fördel av att leverera material och militära vapensystem, för att inte nämna all övrig handel. […] Båda länderna är betydelsefulla leverantörer av olja på världsmarknaden. Varje gång de politiska spänningarna ökar i regionen stiger oljepriset.

Vilken utmärkt summering. Och man kan undra hur Obamaadministrationen tänkte när man så billigt vek ner sig om missilförsvaret, ja, man kastade bort ett av sina förhandlingskort gratis. Så vinner man inga framgångar.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen