Medborgarnas bästa vän: Centrum för rättvisa

Om jag kunde dela ut ett pris skulle det gå till stiftelsen Centrum för rättvisa. Medan politiker och myndigheter betraktar sig som motståndare till medborgarna, som man oftast föraktar, så tar Centrum för rättvisa strid för den ”lilla människan” som hamnat i kläm.
I Borlänge tar man strid för Ivan, 72, vars bostad kommunen vill tvångsinlösa, Låt dem inte fördriva Ivan. Och idag stämmer man Lunds universitet för olaga könsdiskriminering i 31 fall, samtidigt som diskrimineringsombudsmannen, DO, anmäls till JO. Juristerna Gunnar Strömmer och Clarence Crafoord skriver om fallet på DN-Debatt  idag.
På hemsidan kan man läsa om en rad fall där Centrum för rättvisa hjälpt enskilda medborgare som hamnat i kläm hos myndigheterna till upprättelse.
En gång i tiden stod partier och politiker på medborgarnas sida. Idag är står de på Maktens sida. Statsmaktens sida. Myndighetsmaktens sida. Varför? Politiker har blivit överhetens handgångna män och kvinnor. Riksdagsledamöter är myndigheternas torpeder, som genomför allehanda åtgärder som stärker statens makt och försätter medborgarna i förmynderi.
Medborgarna står ofta utlämnade, utan försvarare. Därför är det glädjande att se att några agerar i konkret handling. Oerhört glädjande.
Se också Sydsvenskan. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen