Alliansen räddar Mona Sahlin, före afghanerna

Helsingborgs Dagblad gör i dagens ledarartikel en intressant tolkning av regeringens beslut att inte utöka den svenska närvaron i Afghanistan:

Den av Nato ledda styrkan har som huvuduppgift att stödja den bräckliga afghanska regeringen i försöken att skapa mer stabilitet i landet. Truppnärvaron är nödvändigför att civil återuppbyggnad över huvud taget ska kunna ske. […]
Försvarsmakten vill ha en ytterligare förstärkning till 630 soldater, men det måste först ordentligt klargöras vilka mål som ska nås i Afghanistan. På torsdagen överlämnade regeringen en proposition om fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (Isaf). Det är en viktig insats och regeringen föreslår att den skall fortsätta. Men regeringen är, åtminstone inte för närvarande, beredd att utöka den svenska styrkan, som i dag uppgår till cirka 500 personer.
Kanske har regeringen velat minimera den inrikespolitiska striden genom att inte göra det svårare än nödvändigt för Mona Sahlin. […]
Mona Sahlin har ställt sig bakom Sveriges militära engagemang under FN-flagg. Men den stundande socialdemokratiska kongressen blir ytterligare en utmaning i ett läge då hon försöker presentera ett trovärdigt regeringsalternativ. I flera s-motioner ställs nämligen kravet att de svenska trupperna ska tas hem.

Om en socialdemokratisk regering sett att man genom sitt beslut kan riva upp interna konflikter i ett ledande borgerligt parti, är det då någon som tror att S skulle avstå? Eller skulle man köra in kniven och vrida om genom att göra problemen för oppositionen ännu svårare?
Alliansen visar statsmannaskap och vilja att hålla samman landet. Ju bredare uppslutning kring utrikespolitiken man kan få, desto bättre. För mig är det ett av få skäl att avstå från att fullt ut använd det demokratiska mandat man har genom valseger.
Men man kan och bör reflektera över vad det innebär att vara generös mot en motpart som aldrig någonsin skulle visa samma generositet tillbaka.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen