Utan omtanke i öst

Under temat ”Bloggat i Världen idag” skriver jag kolumnen Utan omtanke i öst:

När vi besökte ett dagcenter för hemlösa som Frälsningsarmén bedriver i Riga fick vi klart för oss att det vi i Sverige kallar frivilligt arbete, och som är utbrett hos oss, knappt existerar i Lettland. Här finns ingen tradition på att ställa upp för andra. Även om de etniska ryssarna i landet antingen tillhör de allra rikaste eller de allra fattigaste, ställer de rika inte upp på de fattiga, ens med pengagåvor.
Det är ju statens uppgift. Visst är det en paradox? Den ideologi som säger sig stå för solidaritet är den som skapar det kallaste av samhällen, där solidaritet inte existerar.

Jag tycker Socialdemokratin borde få frågan vad solidaritet är. Handlar det om att människor ställer upp på varandra, eller om att betala skatt till staten? För mig är det allt annat än solidaritet att tvingas betala skatt till makthavarna. Solidaritet är att finnas i medmänniskors närhet, inte att ge sin lön till politiker.
(Andra intressanta bloggar om , ,, , , , , , )

Rulla till toppen