Skatteverket erkänner maktmissbruk

Nyhetssiten Realtid.se rapporterar om skandalhandläggning som drabbat många medborgare och företag:

I en replik till Realtid.se så erkänner nu Skatteverket att [skattejurist] hade missbruksproblem, trots att man tidigare förnekat det.
Vad kommer nu att hända med alla ärenden som [handläggaren] drev under sina 6 år som skattejurist? Kommer Skatteverket att ta sitt ansvar och granska alla eftertaxeringar den drogpåverkade skattehandläggare gjorde? Det återstår att se.

Skattebetalarnas förenings vd Robert Gidehag är upprörd över hur slapphänt myndigheten har agerat, Lägg korten på bordet, Skatteverket:

– För det första måste givetvis alla fall som han varit inblandad i gås igenom och eventuella felaktigheter rättas till.
– För det andra måste Skatteverket lägga korten på bordet kring hur man hanterat detta efter att problemet blivit känt och också vilka åtgärder man vidtagit för att kunna agera snabbare och mer resolut om något liknande skulle inträffa igen.
Skattebetalarnas förening har flera gånger tidigare lyft fram problemet med, som de ser det, att enskilda tjänstemän på Skatteverket har alldeles för stora befogenheter.
– Här behöver både Skatteverkets ledning och ansvariga för lagstiftningen fundera över hur systemet kan förändras för att förbättra checks and balances så att risken för att ”myndighetsmissbruk” av den här typen kan uppstå och fortgå minimeras, avslutar Robert Gidehag.

Ja, det är uppenbart att högsta ledningen vetat om att grova tjänstefel begåtts, men hellre än att upprätthålla rättssäkerheten för medborgare och företag har man sopat igen spåren och mörkat.
Detta fall måste få till följd att Skatteverkets befogenheter begränsas och att rollerna som taxeringsgranskare och åklagare i misstänkta fall skiljs åt. Sådana misstankar måste hanteras som polisutredning av andra än Skatteverket.
Se mer: Skatteverket blundar för kriminella handläggare. (Andra intressanta bloggar om , , , ,, , , , , )

Rulla till toppen