Partierna borde lämna kyrkan i fred

Jag lämnade Svenska kyrkan då ärkebiskopen hette KG Hammar. Han lät mer som en vänsterpartist än som en kristen.
Varför ska jag betala medlemsavgift till en kyrka som inte tror på sin uppgift och är i djup identitetskris?
Och denna identitetskris speglar sig nu i rapporterna om ”valresultatet” från kyrkovalet.
Helsingborgs Dagblad skriver i sin ledarblogg

Sverigedemokraterna har en uppåtgående trend men gjorde inget riktigt stort val när knappa tre procent röstade på partiet. Men tyvärr ser det värre ut i Lunds stift, där partiet verkar komma över fem procent.
Med ett så lågt valdeltagande lever Svenska Kyrkan ytterst farligt eftersom småpartier och extrema partier inte behöver många röster för att få ett fotfäste.

Vilket sinnessjuk idé — att blanda religiös tro och partipolitik.
Att överhuvudtaget jämföra allmänna val med val av kyrkliga beslutsfora är det ultimata uttrycket för socialism och totalitarism. Inte ens Stalin hade kommit på idén att låta partiet styra kyrkan. Han fördrev prästerna och använde kyrkorna som lagerlokaler. På något sätt var det mer rakt…
Lika lite som religion ska styra politik och lagstiftning ska sekulära partier styra i religionen.
Lämna kyrkan i fred!
Se mer: DN, AB. (Andra intressanta bloggar om , , , , , )

Rulla till toppen