Normlösheten öppnar för vandalism, våld och anarki

Det trygga samhället angrips från alla håll och kanter. Konstfack hyllar kriminalitet och vandalisering. I Göteborg och Uppsala är den nya fritidssysselsättningen att sätta andra medborgares bilar i brand och att försöka mörda brandmän genom att från broar kasta tunga stenar mot utryckningsfordon.
Detta är normupplösning i praktiken.
Inga regler. Bara destruktivitet. Sabotage. Förstörelse.
Om de goda i samhället inte säger ifrån kommer vår civilisation att upphöra. Civilisationens yta är väldigt, väldigt tunn. Därunder finns barbariet. Historiens varningar ät tydliga: 1930-talet visade hur snabbt en kulturnation kan förvandlas till en pöbel som industrialiserar mördandet.
Normupplösning är vägen dit.
Och det officiella Sverige har ingenting emot att den breder ut sig. Tvärtom. Vänstern hyllar den. Man vill locka fram odjuret i mänskligheten. Man vill se anarki. För man är emot kapitalism, rättsstat, individuell frihet och att flit ska löna sig.
Upsala Nya Tidning har, när man ser normupplösningens meningslösa våld breda ut sig i sin stad, börjat förstå normupplösningens ohyggliga följder, Trygghet ingen lyxvara:

Det är inte marginalisering eller brist på samlingslokaler som är orsaken till att bilar sätts i brand eller att de människor som försöker stoppa bränderna misshandlas med gatsten. […] Uppenbarligen finns det en ung generation där många saknar respekt för grundläggande normer.
[H]ur kan integrationen och delaktigheten förändras så att det som borde vara ett självklart socialt kontrakt, att respektera sina medmänniskor, inte går förlorat från en generation till en annan. […]
På kort sikt handlar det helt enkelt om att även boende i Gottsunda ska känna sig trygga och veta att deras egendom är säker. Lag och ordning ska inte vara en lyxvara enbart förbehållen delar av Uppsala.

Lag och ordning! Tänk att en socialliberal tidning till slut använder dessa ord…
Det är på tiden kan man säga.
För polisen verkar börja ge upp ambitionen om lag och ordning. Man “förhandlar” med de kriminella elementen och ger dem högre status, vilket naturligtvis inte betyder mindre våld, utan mer. Det är ett uppenbart svaghetstecken. Polisen är demoraliserad, oförmögen att agera så som ordningsmakten måste göra för att kunna upprätthålla våldsmonopol i samhället.
Istället tar ligister över samhället. De kräver “respekt” — trots att de aldrig gjort ett vettigt handtag i hela sitt liv, utan tvärtom gör livet till ett helvete för omgivningen.
Lag och ordning. Till aldeles nyligen fnös man åt det inom etablissemangen i media och politik.
Kanske dags att återvända till verkligheten, komma ner från sin avskilda och skyddade miljö i Babels torn.
Se mer: Normlöshet gör oss till narcissister, Välfärdsstaten låter ungdomar bli brottslingar.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen