Fackets vrede mot domstolar som skyddar individer mot kollektivet

På SVD-Brännpunkt går LO och TCO till storms mot mänskliga rättigheter som upprätthålls av domstolarna, Ökad juristmakt hotar demokratin:

Den utveckling vi pekar på innebär emellertid att jurister i domstolar ges en kraftigt utvidgad makt att överpröva politiska beslut. Domstolarna riskerar att politiseras. Domstolarnas grundläggande uppgift i ett demokratiskt samhälle, att vara opartiska och oavhängiga, riskerar därmed att rubbas.
Gränserna för EG-domstolens maktanspråk måste förtydligas och begränsas och makt bör återföras nationellt. […] Om inget görs åt nuvarande och eventuella framtida styrkeförhållande mellan politiken och domstolarna riskerar samhällets viktigaste grundbult – demokratin – att uttunnas. Det vore en farlig utveckling.

Skrämmande, eller hur? Men det fackförbunden vill är att domstolar inte ska skydda individers rätt mot kollektivet.
Låt oss ta ett exempel. Den politiska, och demokratiskt styrda, socialtjänsten i Nora vidtog drastiska åtgärder på lösa rykten: man beslutatade att utan samtycke och med tvång placera en mamma och parets fyra barn i ett utredningshem i 40 dagar.
Högsta domstolen i Sverige slog i juli fast att kommunens (demokratins) agerandet var en överträdelse av Europakonventionen och medför skyldighet att betala skadestånd till de medborgare som blivit felaktigt behandlad.
Här stod den offentliga sektorn (den som styrs kollektivt och demokratiskt) mot en liten enskild familj. Facket vill att domstolarna inte ska lägga sig i att det offentliga kör över och kränker familjen. Det är att politisera domstolarna!
Jag tycker EG-domstolen och Europakonventionens ställning som grundlag är utmärkt eftersom domstolarna nu blivit mer självständiga och kan skipa rätt också när staten står mot individen. Förr gick domstolarna alltid statens ärenden. Sverige fälldes ofta för brott mot Europakonventionen. Nu ska domstolarna i Sverige sätta grundlagarna före förordningar och bortse från politiskt instiftade lagar som bryter mot grundlagen.
Detta är en stor framgång för de mänskliga rättigheterna.
Men facket gillar det inte. De ser till kollektivet, och offrar individerna. Sådan är socialismen.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , ,, , , , , )

Rulla till toppen