Minska statens ingrepp i arbetsmarknaden

Det är lustigt när försvararna av LAS och annan lagstiftning som reglerar arbetslivet menar att ändringar i dessa regler skulle rubba balansen. Det är ju exakt tvärom. Det var när staten, under de radikala åren efter 1968, klampade in på arbetsmarknaden som det dittills framgångsrika samarbetet mellan parterna kastades över ända.
Lagarna gav centrala fackförbund ett kraftigt övertag. Lagarna var visserligen “dispositiva”, parterna kan via avtal förhandla bort lagen. Men det ger ju fackförbunden vetorätt: om arbetsgivare inte går med på fackliga krav, ja, då får företagen leva enligt arbetsmarknadslagarna som skrivits av S-regering.
Därför har Dagens Nyheter rätt när man i ledare skriver, Slopa turordningen:

Ansvaret för arbetsmarknadens regler bör återgå till fack och arbetsgivare. Statlig lagstiftning undergräver parternas förhandlingsutrymme.

Därför borde det inte vara kontroversiellt att återgå till Saltsjöbadsandan som gällde under den svenska guldåldern, då staten inte blandade sig i med lagstiftning. Det är mer än en slump att den starka svenska tillväxt under de etthundra åren 1870-1970 tog slut samtidigt som LAS och annan statlig inblandning i arbetsmarknaden startade.
Men kontroversiellt är det. Och det gör att Nya Moderaterna inte vill röra frågan, man menar att det inte behövs. Denna moderata strategi kritiseras av PJ Anders Linder i Svenska Dagbladet, Hur nöjd ska man vara med Las?

Jag hade förstått M om man sade så här: ”Vi vet att Las är ett problem för grupper där många har svag ställning på arbetsmarknaden. Vi vet att småföretagarna känner sig bakbundna. Lagen är gammal och bör moderniseras, men vi förnyar politiken på många andra fronter och just denna får vänta. Vi kan inte ta alla strider på en gång.” Så där kan det vara i politiken, det får man lov att respektera.
Men blandningen av felaktig historieskrivning, bristfällig verklighetsbeskrivning och falsk polemik är svårare att känna respekt för.

Det är viktigt att Alliansen finner en både trygg och förnyande strategi i förändringarna av arbetsrättslagstiftningen. Ska man vinna återval trots lågkonjunktur och arbetslöshet, måste man för väljarna ge en trovärdig och långsiktig syn på arbete och arbetsmarknadens funktionssätt.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen