Julafton för kommuner, men tji fick företagen

Alliansens partiledare har idag presenterat sin uppgörelse om extra stöd till kommuner och landsting i budgetpropositionen för 2010. Det blir 10.000.000.000 nya friska kronor, vilket tillsammans betyder att kommunsektorn stärkts med 38 miljarder kronor, jämfört med 2006 års nivå.
Vilket enormt guldregn!
Men när det gäller arbetsgivaravgiften, som både hade stimulerat kommuner och företag, blir det inga fler sänkningar. Regeringen skriver:

För att mildra effekterna av den ekonomiska krisen har regeringen tidigare tillfört kommunsektorn betydande resurser, i flera omgångar genom bl.a. sänkta arbetsgivaravgifter.

Så här fördelar sig stödet till “välfärdens kärna”:

Det är beklagligt att stimulanserna fördelas som bidrag och julklappar enligt planekonomisk logik, istället för att öka friheten för arbetsgivare genom lägre pålagor. Alltså sänkt arbetsgivaravgift.
Nu kan kommuner lugnt fortsätta att missköta sin ekonomi. De kan räkna med att regeringen täcker upp underskott. Det är illa. (Om jag ska vara helt rättvist, är det ändå bra att det nya kommunbidraget inte fördelas efter kommunernas budgetunderskott utan lika mycket per invånare.)
Se mer i bloggen: Kommunerna borde granskas i ‘Lyxfällan’, C vill sänka arbetsgivaravgiften: ger fler jobb
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen