Gårdsförsäljning med förhinder

Rubriken på DN-Debatt låter positiv: Gårdsförsäljning av vin blir möjlig inom kort. Beskedet kommer från Systembolagets nye vd Magdalena Gerger. Men det är ett besked med förhinder: man ska under besök på gården via nätet beställa flaskor från – Systembolaget, eller som Gerger skriver:

Planen är att möjliggöra för exempelvis semestrande gårdsbesökare att vid besök på gården kunna beställa gårdsproducerat vin via vår nya e-beställningstjänst. Varorna hämtas i någon av Systembolagets 412 butiker, antingen på hemorten eller där kunden befinner sig.
Det kan tyckas oproblematiskt att den som besöker en svensk gårdsproducent skulle ha möjlighet att direkt köpa med sig några flaskor, på samma sätt som den som besöker en fransk, tysk eller spansk vingård. Alkohollagsutredningens slutsats var en annan. Gårdsförsäljning i Sverige skulle till exempel inte vara förenlig med EG-rättens regler om icke-diskriminering av utländska producenter menade utredningen.

Lite lustigt är det att denna uttolkning av EG-reglerna inte gäller för något annat land: Blott Sverige svenska EU-regler har.
Det är ju löjligt att ens tänka tanken att gårdsförsäljning skulle kunna äventyra detaljhandelsmonopolet. Det är ett typiskt utslag av förmyndarmentaliteten som förhärskar i vårt land. Volymen är marginell. Och det är knappast alkohlister på parkbänken som åker ut på landet och köper exklusiva och lokalproducerade varor i gårdshandeln.
Alkoholproblemen löses inte med förmynderi! Det borde väl alla politiker ha insett nu. Det handlar istället om att människor tar större eget ansvar för sina liv, och slutar tro att någon annan, dvs staten, kan fixa framtiden. Med alkohol är det som med allt annat: för mycket av det goda skämmer allt. Därför ska insatser riktas mot dem som är för glada i flaskan och har missbruksproblem, inte mot dem som svarar för den vardagliga, ofarliga och därmed goda konsumtionen.
(Andra intressanta bloggar om , , , , ,

Rulla till toppen