Höghastighetståg? Ja, men hellre maglev!

Idag har en utredning överlämnats till infrastrukturminister Åsa Torstensson i vilken det föreslås att Sverige ska få höghastighetsbanor. Se utredningen och regeringens pressmeddelande: Förslag till separata höghastighetsbanor.  Göteborgs-Posten summerar i Sverige kan få höghastighetståg:

Utredaren Gunnar Malm föreslår att höghastighetsbanor byggs Göteborg-Stockholm via Borås och Jönköping samt Jönköping-Malmö. […]
En utbyggnad av dubbelspår för trafik i upp till 320 km/h på de båda sträckorna har kostnadsberäknats till 125 miljarder kronor. Malm föreslår att staten ställer upp med 59 miljarder kronor och regionerna med 19 miljarder medan EU troligen kommer att bidra med fyra miljarder kronor. Resterande belopp, 43 miljarder kronor, tas in med höjda banavgifter.
– Vi tror att tågtrafiken blir så attraktiv och därmed lönsam för tågtrafikföretagen att de klarar betydligt högre banavgifter, säger Malm.
Biljettpriset förutsätts dock ligga på ungefär samma nivå som för dagens tågresor.

Den här bloggen vill se höghastighetståg mellan de tre stora städerna, men ifrågasätter om 60 år gammal teknik är rätt val. Att bygga vanliga banor, men rakare, höjer bara hastigheterna något och känns inte särskilt modernt. När vi satsar på ny infrastruktur borde vi gå på den allra senaste tekniken.
De japanska och kinesiska magnetsvävarbanorna borde vara förebild. Magnetsvävartågen rullar inte på räls utan svävar kontaktlöst över sin bana med hjälp av starka magneter. Man brukar tala om Maglev, magnetic levitation. Då kan man nå hastigheter på över 400 km/timmen. Dessa banor byggs på pelare och blir därför lättare att förena med gammal infrastruktur. (Bilderna är från nya 20 mil långa Shanghai-banan)
Dessa banor är dyrare, men om man ska storsatsa på ny infrastruktur bör man välja den mest utvecklade, den som inte riskerar att vara obsolet inom ett antal år.
Många fnyser åt dessa planer och menar att Sverige är för litet, att det är för dyrt och att vi inte behöver riktigt så bra kommunikationer. Men är det något historien visar så är det att just när det gäller kommunikationer har man i alla tider underskattat kraften och utvecklingspotentialen som bättre kommunikationer ger ett samhälle.
I det mesta kan man felsatsa, men knappast i människors rörlighet. Och när flyget inte ser ut att vara framtiden finns knappast något viktigare än att skapa nya snabba förbindelser mellan våra tre främsta befolkningscentra, och gärna vidare ner på kontinenten. 
Intressant läsning: Maglev byggs, utomlands, Maglev – Något för Sverige? och Videor från Maglev-banor.
Mer i bloggen: Satsa på magnetdrift för svenska höghastighetståg, Urspårad kritik av höghastighetståg
Mer i medierna: SVD, SVD2, DN, SDS, HD (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen