Cirkus FN: Khadaffi krävde demokrati för sig själv

I eftermiddags höll överste Khadaffi, Libyens diktator, tal inför Förenta Nationernas generalförsamling, vilket rapporteras av New York Daily News i Libyan despot Moammar Gadhafi chastises United Nations.
Han krävde demokrati — för sig själv i FN, inte för medborgarna i Libyen.
Alla diktatorer är galna, men Khadaffi är inte lite fräck när han kräver större demokrati i FN-systemet — så att despotiska statschefer som han själv får större makt. I praktiken handlade hans tal om att avskaffat vetorätten för de fem permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet.
Skälet är uppenbart: Khadaffis krav skulle innebära att ickedemokratiska länder helt kunde ta över makten i organisationen. Nu kan USA, Storbritannien och Frankrike lägga in veto. Utan detta veto skulle FN bli ett språkrör mot demokrati, mot yttrandefrihet och mot mänskliga rättigheter i världen.
Flera av FN-organen är redan ockuperade av antidemokrater, inte minst Rådet för Mänskliga rättigheter som lägger förslag om hur dessa rättigheter ska avvecklas och förbjudas.
Förenta Nationerna är en cirkus. En tragisk och farlig sådan.
Enligt min mening har stater som är ofria och inte tillämpar demokrati ingenting i världssamfundet att göra. De ska kastas ut! Om man inte ger sina egna medborgare rösträtt, ska stats- och regeringschefer inte heller ha det.
(Andra intressanta bloggar om , , , , )

Rulla till toppen