Reinfeldt: Föregångslandet Sverige

Moderaterna tar ännu ett steg mot att bli Sveriges statsbärande parti. Statsminister Fredrik Reinfeldt håller nu inledningstal på Moderaternas partistämma i Västerås (sänds i SVT24). Temat för talet är “Föregångslandet Sverige”.
Reinfeldt pekar på att vi är öppna för andra, öppna för handel och intryck. Men vi behöver också hålla ihop. Vi har uppgifter att lösa tillsammans. Han hänvisar också till våra historiska rötter, och talar — kors i taket — om de grundläggande värderingar som kristendomen givit oss. Han “står upp för den frihet som ger människor möjligheter att växa. Frihet ger inga garantiera, men ger möjligheter. Frihet är alltid bättre än alternativen.”
På ett plan är talet utmanande. Att tala i nationella termer, om än hur “lagom” som helst, väcker irritation. Enligt Mona Sahlin ska man ju tycka illa om Sverige, nedvärdera vårt land (och hylla Hamas och Hizbollah).
Men på ett annat plan är Reinfeldts nedtonade och försiktiga tal om att Sverige inte är så dumt, något som jag tror att många känner igen sig i. Även om man inte under årtionden vågat säga det.
Föregångslandet Sverige kan bli en modern variant av Per Albin Hanssons folkhemsberättelse. Folkhemmet myntades av konservativa, men Per Albin fyllde det med en berättelse som gjorde att Socialdemokratin kunde ta över den statsbärande positionen från motståndarna. Fredrik Reinfeldt är nu ute efter att göra detsamma, ta över ledartröjan från Socialdemokraterna som de bästa, bredaste och till vår tid anpassade uttolkarna av vad Sverige står för och vart vi är på väg.
Jag måste läsa talet för att kunna säga mer. (Att höra tal ger bara ett första intryck, som inte alltid håller.) Ansatsen känns spännande, men jag är osäker på om den är tillräckligt substantiellt till sitt politiska innehåll.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen