Dubbelt så friska lärare på friskolor

I Dagens Nyheter påpekar Malin Siwe att lärare på friskolor är friskare än i kommunala skolor, Friskolor friskare än Lärarförbundet vill veta:

Vid John Bauer-gymnasierna, med 10 000 elever, var krassligheten 2,5 procent i fjol. Inom lika stora Kunskapsskolan, med 22 grundskolor och 10 gymnasier, var 3 procent sjukborta förlidna läsår. Börsnoterade Academedia [hade] sjukfrånvaro på 4,9 procent, i nivå med det offentliga snittet. Men sannolikt är Academedialärarna lite friskare än de offentliganställda kollegerna. Friskolorna finns främst i de större städerna, och där är den kommunala frånvaron högre än Sverigesnittet.

Här visas hur även tjänstemannafack blundar för verkligheten och hellre lyder socialistiska dogmer.
Facken går till angrepp mot vinster i friskolor och påstår att vinstintresse ger dåliga arbetsvillkor. Men om verkligheten fick spela någon som helst roll i fackförbundens retorik, då skulle man istället riktat sin kritik mot de kommunala arbetsgivarna. Det är där problemen är som störst. 
Det skulle också vara i medlemmarnas intresse, men sedan när spelar medlemmarna någon roll för fackpampar?
(Andra om , , , , , , , , , ,i)

Rulla till toppen