Gasledning i Östersjön mot Karelen till Finland?

Storpolitiken från 1800-talet, då man köpte och bytte landmassor i förhandlingar, kan vara tillbaka. Dagens Nyheter skriver i Finländska affärsmän vill byta gasledningen mot Karelen:

En grupp finländska affärsmän … säger sig ha blivit erbjuden stora summor av ryssarna om de drar tillbaka sin ansökan om en gruvinmutning som ligger i gasledningens väg. Affärsmännen är beredda att förhandla, men inte om pengar.
–  Vi vill ha Karelen tillbaka, säger advokat Kari Silvennoinen, som representerar affärsmännen.

Det kan man kalla tuffa förhandlingaskrav!
Finland förlorade Karelen efter Vinterkriget 1939-40 (nedre gröna fältet på kartan).
Med den nya auktoritativa stil som Ryssland lagt sig till med under Putin är det knappast troligt att man skulle byta bort land mot ack så eftertraktad gasledning.
Men nog är det ett intressant test för att se hur angeläget Moskva är av att få gasledningen på plats.
I veckan sa också kommunstyrelsen på Gotland nej till gasledningen i ett remissyttrande, men man gjorde det av miljöskäl: i stället för naturgas vill man ”hellre se en satsning på långsiktigt hållbara energikällor”. Det är inget svenska regeringen kan ange som lagligt motiv, men om den finska aktionen är juridiskt hållbar blir kanske inte ett svenskt besked nödvändigt.
Se mer i bloggen: Dokumentärfilmsfestivalen avslöjar Putin-systemet, Estlands president om Ryssland, gas och Microsoft, Rysk gasledning i Östersjön är en Trojansk häst. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , ,, , )

Rulla till toppen