Norska valrörelse i blixtbelysning

Intresset för att följa den norska valrörelsen är svagt i Sverige. En orsak är att vi, trots att vi är så lika, har väldigt olika utgångspunkter i politiken, inte minst beroende på Norges oljeinkomster. En annan är att Socialdemokraterna inte är intresserade av att uppmärksamma en valrörelse där ett rödgrönt experiment kan förlora regeringsmakten. Inte heller borgerliga partier ser någon vits med att tala om Norge, eftersom partibilden där är kaotisk, minst sagt.
Men jag tycker ändå vi bör ha koll på vad som händer hos våra närmaste grannar. Här är därför några korta citat av alla partiledarna, som visar vad de talar om just nu.
— Jag öppnar inte en tidning, hör inte en debatt, utan att Fremskrittspartiet har lovat tre-fyra miljarder.
Statsminister Jens Stoltenberg (Arbeiderpartiet)
— Vi använder inte valrörelsen till att ställa ultimatum till varandra. Ultimatum ställer vi eventuellt i en förhandling.
Finansminister Kristin Halvorsen (Sosialistisk Venstreparti), om att regeringspartierna är oeniga om oljeborrning i Lofoten.
— Flykten från landsbygden måste stoppas. Det måste nu bli fler högkvalificerade jobb ute i landet.
Kommunikationsminister Liv Signe Navarsete (Senterpartiet)
— För att få marknadsekonomin att fungera måste man faktiskt ha regleringar, tillståndsgivning och ramverk som reglerar den.
Siv Jensen (Fremskrittspartiet)
— Den som har ambition att leda landet kan inte backa från en så viktig fråga som Norges förhållande till Europa. Siv sviktar när det gäller att ta på sig nationella ledaruppgifter.
Erna Solberg (Høyre), om att Framskrittspartiets ordförande vill bli statsminister
— Men jag tycker inte tiden är inne för stora nya skattelättnader till privatpersoner.
Dagfinn Høybråten (Kristelig folkeparti) kritiserar Høyres ekonomiska politik
— Jag kan inte sätta mig i en regering med Siv Jensen. Det är omöjligt.
Lars Sponheim (liberala Venstre) vill inte regera tillsammans med Framskrittspartiet
Den totala borgerliga splittringen i Norge får mig att minnas gamla, mörka tider i Sverige före Alliansens bildande 2004… 
Källor: Dagbladet, VG, NRK, NRK, TV2. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen