En gång var S för vinster

I Västerbottens-Kuriren skriver nationalekonomen Andreas Bergh om Carin Jämtins och Socialdemokraternas kampanj mot vinst i vården, Socialdemokratiskt förslag hotar välfärden:

Ett vinstförbud sänder en tydlig signal till alla företag som lyckas effektivisera: Sätt genast sprätt på insparade slantar igen. Hur de används spelar mindre roll: Det viktiga är att bokslutet inte uppvisar vinstsiffror!
Precis så tokig är iden om att begränsa vinstmöjligheten. Viljan att göra vinst är en drivkraft för innovationer och effektiviseringar. Höga vinster tyder på att det görs snabba förbättringar och innovationer, och de lockar fler aktörer och mer kapital till sektorn. Sammantaget gör detta att politiker kan kräva högre kvalitet från välfärdsföretagen i framtiden.
På sätt och vis är det underligt att just socialdemokraterna blivit så skeptiska till vinster. Sveriges historiska ekonomiska framgångar har till stora delar byggt på storföretagens förmåga att skapa rejäla vinster. Företag som går med vinst löper mindre risk att gå omkull och har bättre möjligheter att betala goda löner än företag som går med förlust.
Under större delen av 1900-talet var detta en självklarhet för Socialdemokraterna, även om det oftast gällde företag inom tillverkningsindustrin. Men argumentet är lika giltigt på 2000-talet inom välfärdssektorn. På lång sikt är det vinsten som garanterar sysselsättning och kvalitet.

Ja, det vore bra om de borgerliga bättre kunde beskriva hur centralt vinster är för välfärden. Det är bara med företag som utvecklar nya och bättre metoder som tillväxt, nya resurser, kan skapas. Utan vinster kommer välfärden att försämras. De borgerliga partierna borde gå till anfall mot S på just det tema som Bergh har på sin artikel: dagens S är ett hot mot välfärden.
Se mer i bloggen: Jämtin driver S åt vänster – långt, långt, långt.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen