Demokrati eller remokrati?

I Dalarnas Tidning skriver Carl-Johan Westholm i sin Europakolumn, Remokratins seger – och kris?

Nu ska Irland rösta igen under hösten, till samma fördrag. Wall Street Journal kommenterade: ”I vissa länder fuskar man med rösterna, i EU repeterar man omröstningarna till dess de ger önskat resultat.”
Är det en ny form av demokrati – remokrati – med returröstningar? Hur blir historiens dom? Europa genomför ett politiskt systemskifte och de flesta européer vill inte, får inte och kan inte.

Ja, oavsett hur det går på Irland, måste unionen börja ta ansvarsutkrävande på allvar. Annars kommer samarbetet att mista sin legitimitet hos Europas folk.
(Andra intressanta bloggar om , , , , ,)

Rulla till toppen