Obama kapitulerar om sjukvården

Det svenska medier föraktfullt kallat mobb och ”högerextremism” (tydligen är allt som ligger till höger om Lars Ohly högerextremism för journalistkåren numera) är i själva verket ett folkligt uppror mot Barack Obamas försök att socialisera amerikansk sjukvård. Och proteststormen är så hård och så omfattande att Obama nu verkar ge upp. Det rapporterar AP ikväll, White House appears ready to drop ’public option’:

President Obamas administration signalerade på söndagen att man är beredda att ge efter för republikanska påtryckningar och en orolig allmänhet och överge idén om att erbjuda amerikaner en offentligt sjukvårdsförsäkring som en del av ett nytt sjukvårdssystem.
I mötet med växande opposition mot översynen, öppnar administrationens företrädare upp för möjligheten till en kompromiss med republikaner om privata sjukvårdsförsäkringar istället för en av staten styrd plan. En sådan eftergift kommer förmodligen att väcka vrede bland Obamas anhängare till vänster men skulle ge honom en synnerligen behövlig framgång i en viktig inrikespolitisk fråga.

Skälet till att en offentligt driven sjukvårdsförsäkring väcker sådant motstånd är att många ser det som starten på ett statligt övertagande. Barack Obama har innan han blev president sagt att han vill förstatliga all sjukvård. Att starta upp ”landsting” och säga att de är frivilliga att ansluta sig till, låter onekligen som ett första steg. När ”landstingen” väl är etablerade, är det enklare att sedan göra det obligatoriskt att betala skatt till dem.
Det är denna del som Obama nu tycks backa ifrån. Och i så fall är det en kapitulation i strävan att socialisera sjukvården.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , )

Rulla till toppen