Alliansen har bästa lösningarna i 15 fall av 25

Dagens Nyheter har gjort en mätning om vilket parti som svenska folket tycker är bäst på ett antal olika politikområden, M bäst på ekonomi, S på sysselsättning.
Föga förvånande dominerar M och S eftersom de har flest väljare. Men hur ser det ut om vi summerar de två regeringsalternativens stöd? Då är de borgerliga bäst på 15 områden och de rödgröna på 10. Tabellen anger andel i procent som angivit borgerligt respektive rödgrönt parti som det bästa.
                                       Alliansen     Rödgröna
Sveriges ekonomi ……………………… 50 ….. 34
Skatter ………………………………………. 45 ….. 36
Att skapa tillväxt ……………………… 45 ….. 26
Fastighetsskatt ………………………… 40 ….. 23
Företagens villkor ……………………… 65 ….. 19
Sysselsättning …………………………… 44 ….. 40
Arbetstagarnas villkor ………………. 28 ….. 50
Arbetslöshetsförsäkring …………… 21 ….. 52
Lag och ordning ………………………… 48 ….. 24
Etik och moral ……………………………. 41 ….. 27
Jämställdhet ………………………………. 27 ….. 49
Personliga integriteten …………….. 31 ….. 25
Skola och utbildning …………………. 46 ….. 31
Hälso- och sjukvård ………………….. 34 ….. 48
Äldreomsorg ………………………………. 32 ….. 48
Villkoren för barnfamiljer ………….. 31 ….. 43
Barnomsorgen ………………………….. 28 ….. 41
Bidragssystemens utformning …. 28 ….. 39
Storstädernas utveckling …………. 38 ….. 21
Landsbygens utveckling …………… 40 ….. 26
Internationella frågor ……………….. 38 ….. 28
EU ………………………………………………. 41 ….. 27
Euron …………………………………………. 36 ….. 25
Flykting- och invandrarfrågor ….. 30 ….. 32
Miljö och klimat ………………………….. 22 ….. 59
De borgerliga är bäst i svenska folkets ögon på de flesta områden, särskilt ekonomi och internationella frågor. Vänsterblocket anses bäst på vissa välfärdsfrågor och arbetstagares villkor.
Det som kan avgöra en valrörelse är att man lyckas styra in debatten på områden där man själv är starkast. Här borde de borgerliga har lättare, just med tanke på att ekonomi är en så central del av konjunkturen just nu.
(Andra intressanta bloggar om , , , , )

Rulla till toppen