Aftonbladet agerar som Der Stürmer

I Expressen finns en delvis god analys av Aftonbladets grova övertramp, Organbluffen:

Till antisemitismens envisaste myter hör föreställningen om att ickejudar ritualslaktas för att tappas på blod. Sedan hundratals år har den anklagelsen nyttjats för att blåsa upp flammor ur den […] ständigt pyrande antisemitismen.
Om Aftonbladet haft lika starkt stöd för Boströms teorier, hade de varit en självklarhet för förstasidan. Men det har man inte. Artikeln lägger inte fram ett enda bevis för att stulna palestinska organ sålts vidare. Ännu mindre bevisar den att civila mördas i en systematisk organskördningskampanj […]
Ändå låter Aftonbladet trycka två sidor insinuationer, glidningar och halvsagda anklagelser. Det är inte undersökande journalistik och det är inte debatt. Det är en provokation – säkert kalkylerad att väcka just den uppmärksamhet man nu får.

Men sedan ursäktar naturligtvis Expressen sina kollegor (journalisternas kåranda sitter djupt):

Vilket inte är detsamma som att instämma i det som nu olyckligtvis sprids över världen: att Aftonbladets kulturredaktion, eller Boström, skulle vara judehatare. Däremot har de agerat som om de inte visste vad antisemitism är, eller som om de inte bryr sig.

Visst! Aftonbladets redaktörer är så utomordentligt korkade att de inte förstår att de plockar upp kärnan i antisemitismen, senast utnyttjad av nazisterna, i syfte att demonisera en liten minoritet i befolkningen.
Det mest beklämmande är att Aftonbladet inte publicerar rättelse och dementi om alla falsarier. Ja, tidningen borde be om ursäkt för grova och osakliga anklagelser. Men nej, fakta är naturligtvis ointressant när man är ute efter att smutsa ner och förnedra en folkgrupp. Därmed står tidningen uppenbarligen fast vid anklagelserna. Därav min jämförelse i rubriken med nazisternas partitidning. De stod också fast vid uppenbara lögner om judarna.
Istället anklaga Aftonbladet Sveriges ambassadör i Israel för att agera i strid med yttrandefriheten. Vilket trams! Ambassadören har inte begärt censur eller förbud, utan enbart tagit avstånd från lögnaktiga anklagelser som framförs. Att argumentera emot är en central del av yttrandefriheten!
Många tycks inte begripa skillnaden mellan att inte hålla med och att kräva censur och förbud. En och annan läsare påpekar att jag inte ville censurera Muhammedteckningarna och att jag därför borde ta avstånd från ambassadören. Men hur ologisk får man bli!? Att om Muhammedteckningarna säga att de inte var roliga, eller att de var osmakliga, låg naturligtvis inom yttrandefrihetens ram (och nog yttrades sådana synpunkter av politiker i maktställning).
Det som många, inklusive denna blogg, vände sig emot var att man ville censurera teckningarna, att justitieminister Freivalds bad Säpo stänga ner hemsidor som publicerade teckningarna och att man visade sympati för islamistiska våldsdåd med teckningarna som svepskäl. Det är i strid med yttrandefriheten. Ambassadören har varken framfört krav på censur eller uppmuntrat till bombdåd mot Aftonbladets redaktion. Hon har tagit avstånd från skrönor — vilket absolut ligger inom yttrandefrihetens ram.
Men nu sprids Aftonbladets uppgifter som svenska ”avslöjanden”om judarna i arabvärlden: Israelis killed Palestinians for organs (Arab News).
Också i internationella medier uppmärksammas anklagelsen: Israel furious at claim it harvests Palestinian organsIsrael criticizes Swedish paper report, Israel Outraged by Organ-Stealing Accusations, Israel furious over Swedish newspaper article, Organ harvest claims disputed by Israel, Israel furious over organ harvesting claims, Israel urges Sweden condemning report on Israeli soldiers.
(AB, DN1, DN2, AB, SVD1 SVD2. Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen