Vänstern bestört över Sotomayors antiradikala svar

Den av president Obama till Högsta domstolen nominerade domaren Sonia Sotomayor sågs av vänstern som en ny fanbärare för kvoteringens grupp-mot-grupp-mentalitet, klantänkandets inmarsch i västerlandet och raserandet av den kristna och romerska rättstraditionen.
Men efter veckans senatsförhör är vänstern chockad och förfärad över hennes totala avståndstagande mot vänsterradikal relativism och erkännande av traditionell rättslära, där alla människor ska behandlas lika och där deras handlingarna står i centrum, inte etnisk identitet, kön eller klantillhörighet.
I Milwaukee Journal Sentinel skriver Patrick McIlheran, The week judicial liberalism gave up:

I veckans förhör sa hon att [hennes mest kontroversiella uttalande] var ”en retorisk formulering som föll platt”. Men det var en retorik som hon använt många gånger. Och varför skulle hon inte gjort det? Uppfattningen att vita män är handikappade är flitigt förekommande inom universitetens juridiska fakulteter.
Hennes avståndstagande av den idén i senatsförhöret har väckt uttalat förakt från jurister på vänsterkanten.
Detsamma gäller hennes svar i andra frågor. Sotomayor duckade i frågor om abort, vilket ledde till klagomål från abortaktivister. Juridikprofessorer klagar inför journalister på att hon ”genom fönstret kastade ut” uppfattningen om att empati ska styra, vilket de menade var ”fullständigt avskyvärt” av Sotomayor, vars svar var oskiljaktiga från [konservativa domarna] John Roberts och Samuel Alito.

Att vänstern reagerar så starkt är ju kul, men det riktigt viktiga i artikeln kommer därefter:

Den intressanta frågan är varför hon gjorde så här. Hon behövde inte tillmötesgå republikanerna. Hon hade kunnat ställa sig upp och sjunga ”Internationalen” som svar och hon hade ändå blivit godkänd av den demokratiska majoriteten.
Ändå stack hon ut hakan och avfärdade president Obamas tal om att domare måste visa empati: ”domare kan inte gå på sina känslor”, sa hon. Och tog avstånd från att minoriteter är moraliskt överlägsna …
Varför detta grundliga avståndstagande mot allt vad vänstern står för? Därför att demokrater, uppenbarligen, förmodar att det är vad folket vill … Och de kan ha rätt. En opinionsmätning från Rasmussen visar att bara 37 procent är för Sotomayor, medan 43 procent är emot att hon blir domare i Högsta domstolen. Hela 83 procent svarade att de anser att rättsstaten ”ska tillämpa lagarna lika för alla amerikaner snarare än att använda lagen för att hjälpa dem som har mindre makt och inflytande.”

Det finns hopp om Amerika! En överväldigande majoritet går emot Barack Obama när han säger att domstolarna bör döma på ”empati”, dvs fria brottslingar om de tillhör en minoritet.
På punkt efter punkt visar sig Barack Obama ligga långt till vänster om mainstream i amerikansk politik. Någon gång i framtiden kommer det att bli viktigare än att han är en medryckande talare, har stor charm och tjockt lager karisma.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , ,)

Rulla till toppen