Kissinger: Obama mer på min sida än Bush

Det är intressant att beröm av Barack Obama från en viss person inte slås upp stort i medierna. Tidigare denna månad intervjuades Richard Nixons utrikesminister Henry Kissinger i tyska Der Spiegel: ’Obama Is Like a Chess Player’.
Där framgår tydligt att Kissinger anser Obama i högre grad delar hans realpolitiska utrikespolitik, medan George W Bush och hans idealistiska strävan efter frihet och demokrati inte gör det.
För vänstern är det knappast önskvärt att bli kramad av Henry Kissinger, som på 1970-talet tillhörde 68-aktivisternas hatobjekt.
Men det är sant: Barack Obama har mer gemensamt med Kissinger än Bush.
I likhet med Der Speigel-redaktionen tycker de båda förstnämna att demokrati inte är något att sträva efter för förtryckta folk i världen. Så här låter det i intervjun:

DER SPIEGEL: Trots att Versailles-freden 1919 misslyckades har den Wilsonska idealismen varit remarkabelt uthållig. Är inte våra band till de demokratiska idealen naiva?
KISSINGER: Tron på demokrati som ett universellt botemedel återkommer regelbundet i amerikansk utrikespolitik. Den återkom senast i form av de så kallade neokonservativa inom Bush-administrationen. Faktum är att Obama står mycket närmare det realpolitika perspektivet i dessa frågor än Bush.

Just det. Obama står närmare Nixon och Kissinger än Bush.
Ett skäl till att jag gillar Bush är att han tagit avstånd från Kissingers cyniska spel. Något jag tog upp i SVT-Debatt 2005 i diskussion med Göran Greider:

DICK ERIXON: Du låter nu lite grand som Henry Kissinger…
GÖRAN GREIDER: Tack ska du ha!
DICK ERIXON: … som har skrivit en artikel i Washington Post idag där han kritiserar Bush. Det som inte riktigt kommit fram i svensk och europeisk debatt är att Bush har en idealistisk utgångspunkt i utrikespolitiken, som står helt emot den politik som Henry Kissinger och Richard Nixon stod för och där man hade den här cyniska realpolitiken …
GÖRAN GREIDER: Att du tolkar Bush som idealist är häpnadsväckande. Jag tror att det finns realpolitiska intressen här, det finns intressen av olja, det finns intressen i råvaror och så vidare. Du har gått på myten. Han klär, han draperar, sin utrikespolitik i termer hämtade från bergspredikan, vilket jag upplever som det största hyckleriet av alltihopa.

Om Greider hade rätt skulle knappast Kissinger berömma Obama för att ligga närmare realpolitiska perspektivet än Bush.
Men det är väl därför den här aktuella intervjun i Der Spiegel inte uppmärksammas. Den passar, så att säga, inte in i den bild man vill ge av Obama och Bush.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , ,, , , , , , , ,, , , )

Rulla till toppen