Ungdomsarbetslösheten kräver mentala förändringar

Sveriges ungdomsarbetslöshet ökar från en redan mycket hög nivå. Utöver sänkta ingångslöner måste också andra mentala förändringar till, skriver Helsingborgs Dagblad i ledaren, Chocksiffror som manar till förändring

Man bör också komma ihåg att den ur ett europeiskt perspektiv oerhört höga svenska ungdomsarbetslösheten inte är ett fenomen som dykt upp under pågående djup recession. Ett obestridligt faktum är att just Sverige sticker ut både under hög- och lågkonjunktur. Chockerande siffror är snarare sedan allt för länge en del i ett systemfel …
Är det dags att verka för en attitydförändring hos ungdomar som under de goda åren levt med maximen “allt genast!”, där uppgradering av mobilmodeller och datorer uppfattas som en given naturlag? Förmodligen.
Mantrat “utbildning till varje pris” måste också formuleras om till “utbildning anpassad till individuella förutsättningar på arbetsmarknaden”. Coachning och matchning är meningslös om det inte finns en mottagare, en arbetsplats, för den som ska vägledas.
Självfallet är det ingen lätt materia att handskas med … [Nu] tillkommer krav på kreativt nytänkande för att punktera den återstående centralismen på svensk arbetsmarknad.

Ja, jag tror man alltför länge sagt att högre utbildning är något enbart för att tillfredsställa personliga önskemål. Utbildning ses idag närmast som en hobby — man gör det man har lust med.
Jag har självfallet inget emot detta, jag läser och försöker ständigt förkovra mig helt efter eget intresse. Men det är något man kan göra när man skaffat sig arbete och klarar av privatekonomin utan några bidrag eller stöd. Unga människor måste i första hand se till att agera så att de efter studier kan skaffa sig försörjning. Först “nyttig” utbildning, sedan förkovran efter eget huvud.
Det är här signalsystemet i svenska välfärdsstaten gått fel. Många unga tror att staten har skyldighet att försörja dem, vad de än tar sig till. Man känner inte kravet på att skaffa sig jobb för att kunna arbeta ihop sina egna pengar.
Det är socialistiskt flum från Socialdemokratin i årtionden som förstör människor och deras förståelse av hur samhället och livet faktiskt fungerar.
Men utbildning, inte ens “nyttig” sådan, räcker för att rädda svenskt välstånd. Ovanpå hög utbildningsnivå måste allt fler blir duktiga på att finna nya tillämpningar, uppfinningar och prdukter, för att svenskt näringsliv ska kunna följa med i den globala konkurrensen. Innovationer är det som krävs för att behålla jobben och utkomstmöjligheterna i Sverige.
Läget för Sverige och Europa är på sikt mycket allvarligt. Asien kommer med stormsteg och kommer att ta över det mesta av det Europa förut varit världsledande i, om vi inte fortsätter att ligga steget före i utveckling.
Det är en kamp som måste tas på allvar. Det handlar om vårt välstånd i framtiden.
Och för att få igång företagsamheten behövs också liberalare arbetsrätt. Flexibiliteten, energin och förnyelsekraften måste öka. Det kommer inte att ske om hela näringslivet är bakbundet av stela LAS-regler.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen