Sommarläsning: feminism och postautistisk ekonomi

Tips på sommarläsning: Tanja Bergkvist gör en uppfriskande analys i sin blogg av feminismens läror, Gender budgeting och postautistisk ekonomi.

Sedan några år tillbaka finns en feministisk kritik av nationalekonomin som har gemensamma drag med det som kallas postautistisk ekonomi, som kritiserar nationalekonomin för att vara “utan verklighetsförankring – autistisk med andra ord”.
I boken “Pengar nu! En handbok i gender budgeting” under avsnittet “En enkönad teori styr världen” står att läsa att “fram till idag har det ekonomiska tänkandets utveckling starkt dominerats av män. Detta har lett till att ekonomisk teori idag är djupt könspartisk och ensidig.” Och man menar att “eftersom national-ekonomiska begrepp och modeller är utvecklade av män och för män brister de i vetenskaplig objektivitet” (!)
Menar man alltså att det finns medfödda skillnader i hur män och kvinnor tänker!? Intressant, med tanke på att grundtesen i feministisk analys ju vanligen brukar vara att det inte finns några skillnader mellan könen …
Kvinnors obetalda arbete i form av hemarbete och reproduktion räknas tex inte in i BNP, däri består en del av kritiken. Vad skulle feministerna säga om varje kvinna då tilldelades några hundratusen kronor för varje barn och detta räknades in i BNP som en inkomst? Jo, då skulle man kalla detta för en förfärlig kvinnofälla som med ekonomiska incitament fjättade kvinnan vid hemmet reducerad till en reproduktiv maskin i kapitalismens tjänst. Hur ska man ha det?

Rena slakten av feministisk ekonomi. Roligt, smart, tankeväckande.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen