Rödgrön valseger kan bli kriminellas paradis

Kommer en rödgrön valseger nästa höst innebära att fängelserna nästan töms? Den frågan är faktiskt befogad, visar riksdagsman Henrik von Sydow (M) i en debattartikel, Sahlin måste ge besked om halvtidsfrigivning:

Om Mona Sahlin (S) blir statsminister 2010 är riksdagsledamoten Alice Åström (V) sannolik som justitieminister. Alice Åström är idag förste vice ordförande för Vänsterpartiet och profilerad som rättspolitisk debattör … (V) lägger redan nu fram skarpa lagförslag. Mycket konkret är kravet på ett återinföra halvtidsfrigivningen och slopa livstidsstraffet. Det är förslag som i all praktik kraftigt minskar straffen för till exempel våldsbrott som misshandel, våldtäkt och grov kvinnofridskränkning.
Tydligt är också att Miljöpartiet i riksdagen ofta stödjer Vänsterpartiets yrkanden. Alldeles uppenbart är att samarbetet mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har fått en kraftig förskjutning till vänsterkanten när vänsterpartiet bjöds in av Mona Sahlin.

Ja, denna 1968-regel om att den som döms till två års fängelse i enlighet med lagen, ska släppas ut efter ett år. Med kriminologiskt flum trollas straffen bort ur svensk rättspolitik. Den enorma ”rabatt” på straffen som halvtidsfrigivnign innebär togs bort för ett antal år sedan. Men kan alltså återkomma efter valet. Låt oss diskutera det i före valdagen.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , )

Rulla till toppen