Afrika slutar skylla på kolonialismen

Kenyas premiärminister Raila Odinga sa i helgen till BBC:

Vi måste sluta skylla på kolonialismen för vår underutvecklade situation. Vi måste rikta in oss på hur länderna styrs, för vårt bakåtsträvande beror ofta på mediokert styre.

Det bästa som kan hända människorna i Afrika är att denna insikt sprider sig. Man är inte offer för någon annan än sig själva. Och det är inte heller naturkatastrofer som orsakar hunger, det är korruption, ineffektivitet och avsaknad av respekt för äganderätten. Det är av afrikaner själva skapta problem, som man kan ta sig ur på samma sätt som Sydkorea, Taiwan och andra länder som bejakat marknadsekonomi, frihet och demokrati.
Vad väst bör göra är att stödja de här insikterna, bland annat genom att bygga upp rättsstater så att ägandet av mark, fastigheter mm kan dokumenteras och garanteras. Då kan fungerande bank- och kreditväsende understödja utveckling och företagsamhet.
Istället för stora statliga biståndsbudgetar borde Europa öppna för frihandeln med framför allt jordbruksprodukter, så att Afrika kan leva på sitt eget skapande, istället för att vara passivt beroende av den vite mannens allmosor.
Frågan är om det inte bistånd och socialism efter andra världskriget mer hållit Afrika tillbaka i fattigdom, än kolonialismen före andra världskriget.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , ,, , , , , )

Rulla till toppen