Rättsstat kräver bevis också i sexmål

Nerikes Allehanda skriver i ledaren, Våldtäktsåtalad ska frias om det finns tvivel:

Våldtäktsmän ska fällas med hjälp av bra polisutredningar, inte genom att domstolar ruckar på beviskraven. Det är bra att Högsta domstolen nu har fastställt det i två vägledande domar.

Det behöver sägas, sedan både etermedier och tidningar framställer bevis som någont onödigt för fällande dom. Det är bara att fälla!
Så gör man i ett pöbelsamhälle. Inte i en rättsstat.
Det finns säkert många fall där någon ångrat det man gjort i sängen, inte minst på fyllan. Men det gör inte att samlaget förvandlas till våldtäkt.
Det är heller inte rimligt att en kvinna kan hämnas, för att en sexuell relation inte blir till ett förhållande, genom att anklaga den svikande mannen för våldtäkt en lång tid efteråt.
Bevis måste kunna styrka att det är en brottslig handling som begåtts. Och här är det inte bara fråga om teknisk bevisning i sig, utan om den anmälande partens sinnestillstånd i direkt samband med handlingen. Har man agerat som att man utsatts för ett brott? Eller som Högsta domstolen skriver:

En alltigenom trovärdig utsaga från målsäganden kan i förening med vad som i övrigt har framkommit i målet – t.ex. om målsägandens beteende efter händelsen – vara tillräcklig för en fällande dom.

Polis och åklagare måste noggrannare dokumentera dessa omständigheter, innan åtal väcks. Det är vad HD säger. Inget annat.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen