Martin Luther King förespråkade inte kvotering

Göteborgs-Posten har på temat ”Tal som skrivit historia” kommit till medborgarrättsledaren, pastor Martin Luther Kings ”I have a dream”-tal, Drömmen som ännu lever.
Men artikeln bortser från det jag tycker är det viktigaste budskapet från King i just det talet: kvotering är fel!
Istället säger King med all den moraliska tyngd han har, i talet den 28 augusti 1963:

Jag har en dröm om att mina fyra små barn en dag ska få leva i en nation där de inte bedöms efter hudfärg utan efter styrkan i deras karaktär. Jag har en dröm!
(I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today!)

Människor ska bedömas ”efter styrkan i deras karaktär”. Alltså individ för individ och efter kvalifikationer. Meritokrati. Inte kvotering. Det är ju detsamma som att fortsätta se till hudfärg.
Alla de som talar om kvotering och bedömer människor efter deras gruppidentitet är motståndare till Martin Luther King.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen