I HD-förhör säger Sotomayor emot sig själv

Det är fantastiskt att via C-Span (äkta public service-TV) kunna följa senatsförhöret som pågår (dag 2, just nu lunchpaus) med Sonia Sotomayor, den domare som president Obama nominerat till USA:s mäktiga Högsta domstol. Varför har inte vi i Sverige en liknande debatt om makt och juridisk-filosofisk filosofi?
I Amerika är konstitutionen levande, och debatten handlar om hur den ska uttolkas. Det betyder att man öppet diskuterar hur man ser på makt. Hur ser relationen mellan staten och medborgarna ut? Var går gränsen för det staten överhuvudtaget får göra?
I Washington Examiner analyserar man gårdagens förhör i Will Republicans expose the two Sotomayors?

Republikanerna kommer att lyfta fram följande tema: Vilken är den verklige Sonia Sotomayor? Den som nu vittnar inför senaten eller den som givit tal och skrivit domar i nära 20 år?
“Om man ser till hennes öppningsanförande i förhöret finns det ståndpunkter där hon, så här inför godkännande som HD-domare, försöker göra 180 graders förändring av sin uppfattning jämfört med vad hon sagt tidigare”, säger en republikansk medarbetare. “Ska vi tro på vad hon sagt upprepade gånger förrut — långt innan hon nominerades till HD — eller ska vi tro på det hon säger nu?”
Exempelvis sa Sotomayor till senatsutskottet att “min personliga och professionella erfarenhet hjälper mig att lyssna på och förstå, men lagen styr alltid resultatet i varje enskilt fall”.
Så snart detta budskap kom över hennes läppar, kontrollerade republikanerna vad Sotomayor sagt i föredrag i oktorber 2003. “Min erfarenhet påverkar vilka fakta jag väljer att se som domare”, sa hon då. “Våra erfarenheter som kvinnor och mörkhyade kommer på olika sätt att påverka våra beslut.” Det är ett helt annat budskap än det hon framförde igår.
Sotomayor sa också till senaten att hennes juridiska filosofi är enkel: “trohet mot lagen” (fidelity to the law). “Uppgiften för en domare är inte att forma lagen”, sa hon, “det är att tillämpa lagen”.
Medan hon sa detta, läste republikanerna hennes föredrag vid Duke University år 2005 då hon sa att federala domstolar är “där man formar politiken” (where policy is made).

Idag på eftermiddagen tog republikanska senatorer upp dessa citat. Hon hävdar att hon inte menade det hon sa. Senator Jeff Sessions från Alabama säger då, att hennes nominering inte hade varit så tveksam om hon under de senaste 20 åren sagt det hon säger nu. Men så är det inte.
Självklart. Om hon inte sitter och ljuger i senatsförhören nu, så har hon plötsligt ändrat uppfattning. Och om det är så, varför skulle hon då inte ändra sig igen?
(Andra intressanta bloggar om , , , , , )

Rulla till toppen