Colin Powell börjar tvivla på Obama

Jag hade mycket hellre sett Colin Powell som Amerikas förste svarte president. Powell hade som högste amerikanske militäre befälhavare, försvarsstabschef, de erfarenheter som borde krävas för att nå de mäktigaste och mest betydelsefulla posterna i världen.
Nu blev det en i sammanhanget oerfaren politiker som på basen av sin identitet, karisma och talekonst nådde Vita huset. Inte mycket att bygga ledarskap på när det kärvar och mycket svåra problem ska lösas där det bara finns mindre önskade alternativ att välja mellan.
Colin Powell gav, trots att han är republikan, sitt stöd till Barack Obama i presidentvalet.
Men nu börjar han tvivla på det kloka i president Obamas enorma statliga expansion. Det framför han i en TV-intervju som kommer att sändas i morgon, men som Washington Times refererar till i Powell airs doubts on Obama agenda:

[Powell] säger, ”en av de varningar som måste ges till presidenten — och jag har talat med hans folk om det — är att man kan inte genomföra alltför många reformer på en gång. Vi kan inte betala för dem alla …
Powells kommentarer speglar en växande oro som började bland hårdföra konservativa republikaner men som nu sprider sig till moderater om att staten spenderar för mycket, att underskotten växer under president Obama, och om de långsiktiga konsekvenserna för landets ekonomiska uthållighet och nationella säkerhet …
”Så jag menar att presidenten, när han implementerar sina initiativ, måste tänka väldigt, väldigt noga över vad kostnaderna för allt detta blir. Och hur mycket ny byråkrati krävs inte för att allt detta ska hända?” säger Powell.

Det är intressant att nu också de som röstat på Barack Obama börjar bli oroliga över konsekvenserna av den enorma statliga expansion som Obama-administrationen nu genomför.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , )

Rulla till toppen