Ögonblicksbilder från valrörelser ute i Europa

Det tyska magasinet Der Spiegel har gjort en intressant sammanställning av intervjuer från olika medlemsländer om den pågående valrörelsen till Europaparlamentet, 27 Views of Europe.
Här ett urval citat:

Jag var på ett frukostmöte med en grupp initierade brittiska europavänner när en deltagare sa att valrörelsen borde handla om Europa. Ett tomt skratt gick genom rummet. På sätt och vis sa det allt.

Timothy Garton Ash (England) professor i europastudier

Finland har varit ett av länderna som länge sagt att EU borde öka sitt inflytande i storpolitiken. Folk börjar förstå att EU — för att fullfölja sitt ansvar, när det exempelvis kommer till Ryssland — behöver tala med en röst.

Heidi Hautala (Finland) riksdagledamot och tidigare Europaparlamentariker för De gröna

Europavalet har överskuggats av lokala konflikter till följd av den svåra ekonomiska krisen. Men detta visar samtidigt att letter inte alls är lika euroskeptiska som under tidigare val.

Valdis Zatlers (Lettland) landets president, partipolitiskt oberoende

Stödet för Europa har vuxit bland de unga i Spanien. Det balanserar upp viss besvikelse bland de äldre, främst pga utvidgningen till Östeuropa.

Diego Hidalgo (Spanien) chef för tankesmedja, tidigare verksam vid Världsbanken

Det har blivit tradition att skylla nästan alla problem i Österrike på EU, särskilt under valrörelsen. Vissa känner desperat behov av att utkämpa inrikespolitiska strider på EU-frågornas bekostnad.

Mercedes Echerer (Österrike) skådespelare, tidigare EU-parlamentariker för De gröna

Alla mätningar visar att en stor majoritet av polacker är positiva till EU och vill se Polen integrerad i unionen. Det var en olycklig omständighet som gjorde att euroskeptiska partier formade den förra regeringen, men också ett skäl till att de förlorade senaste valet.

Adam Jasser (Polen) vid tankesmedjan DemosEuropa

Det enda internationella temat är Turkiets eventuella medlemskap i EU. Regeringspartiet UMP, som insisterar på att Turkiet ska hållas utanför, lyfter systematiskt fram denna fråga eftersom deras ståndpunkt har resonans i den franska valmanskåren.

Christophe Barbier (Frankrike) chefredaktör veckomagasinet l’Express
Man får intryck av att det inte bara är i Sverige som intresset har blivit större för Europavalet. Och det låga valdeltagandet i vissa länder, som Polen, förklaras med att hälsan tiger still. Jag misstänker att dessa optimistiska tongångar inte är helt representativa, eftersom det är etablissemangspersoner som intervjuats.
Frågan är hur denna entusiasm ska nå ut i folket. Mitt svar är glasklart: valet måste innebära ansvarsutkrävande av makten. Om polacker stannar hemma eftersom de inte har några invändningar, är de rationella. Hade det däremot varit så att det funnits en opposition i EU som velat slå in på en annan linje, hade polackerna haft anledning att gå till vallokalen och aktivt ge sitt stöd för gällande inriktning. Nu behöver man inte det. Inget tycks utmana status quo.
En annan åtgärd för att skapa mer folklig förankring är att skapa en europeisk debatt om Europas roll i världen. Idag är allt kring EU så otroligt introvert. Det är närmast kommunalpolitik över hela projektet. Detalj efter detalj.
Jag vill se Europa ta sig ton i storpolitiken. Europa skulle kunna vara en spelare på världsscenen. Mer om det i nästa inlägg, som kommer strax.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , )

Rulla till toppen