Försvarspolitiken fylls med innehåll

Försvarsminister Sten Tolgfors redogör för den inriktning som alla sju riksdagspartier ställt upp på i Försvarsberedningen, Sverige står inte passivt om ett land i EU angrips.
För att sedan tala om vilka konsekvenerna av en nedbantad försvarsmakt:

Sverige förhandlar nu med Nato, Norge och Finland om ett avtal om anslutning till Nato/PFF-samarbetet ASDE (air situation data exchange). Målet är ett gemensamt nordiskt luftövervakningssamarbete, som även kan omfatta de baltiska staterna. Genom gemensam luftlägesinformation skulle förmågan att hantera incidenter i Norden liksom möjligheterna till gemensamma flygövningar stärkas.

Detta samarbete är nödvändigt om Sverige ska ha ett rimligt försvar utan mer pengar.
Förmodligen är det därför S inte har gått ut kritiskt mot detta — partiet har inga pengar att driva en annan försvarspolitik. Istället går man i SVD till angrepp för att regeringen inte mer sammanträder med oppositionen, Arrogant jubileum för Reinfeldt. Det är en artikel utan politik och därmed ett tydligt bevis på att Socialdemokraterna saknar just detta.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , )

Rulla till toppen