Bildt: Internet ger välinformerad elit, och de andra

Under gårdagens seminarium om EU-journalistiken (se video) tog utrikesmininster Carl Bildt upp en intressant aspekt, som en följd av seminariets slutsats att traditionella medier (radio, TV, tidningar) blir allt sämre på att bevaka vad som händer i EU. Detta trots att EU får allt större makt över svenskt samhällsliv.
Moderatorn Roland Poirier Martinsson ställde frågan: Finns det något i det nya framväxande medielandskapet som kan verka som motgift mot de negativa tendenserna i de gamla medierna? Carl Bildt svarade:

Självfallet: allt det vi ser på internet. Det finns en möjlighet att skaffa sig information direkt, något som var helt otänkbart för ett antal år sedan. Tidigare fick man resa till Bryssel eller möjligen veta om ett papper som man bad någon faxa …
Nu klickar du dig fram och har allt tillgängligt. Men det innebär att vi får en elit som är väldigt välinformerad och som är inpluggad bokstavligen. Och sedan får vi dom som bara är beroende av det allmänna bruset.

Detta är ju ett helt riktigt påpekande. I takt med att de breda massmedierna blir sämre, kommer vi som är samhällsintresserade att söka oss andra kanaler för att få den information vi vill ha. Det blir då smalare medier på internet, initierade tankesmedjors hemsidor och bloggar.
Gapet mellan de välinformerade och de oinformerade kommer då att växa.
För mig som demokrat är det en olycklig utveckling. Det är till skada för den breda samhällsdebatten — vid köksbord hemmavid och fikabord på arbetsplatser — att kunskap om vilka politiska beslut som är i görningen saknas.
Det är som att koppla av passagerarvagnarna från det politiska tåget och bara de mest initierade som finns i loket hänger med på resan.
För mig är det ytterligare ett skäl till att EU:s politiska konstruktion måste förändras från förhandlings- och konsensuskulturen till en traditionell demokratisk institution där regerande majoritet ställs mot opposition som på annan agenda vill nå makten. Och det är folket som i sin roll som ansvarsutkrävare i val kan ge majoriteten nytt förtroende eller rösta fram oppositionen.
I den sortens val uppstår den konfrontation och tillspetsning som krävs för att gammelmedier ska kunna beskriva vad som står på spel, och de breda folklagren skaffa sig tillräckligt med information för att avgöra inriktningen på unionen de kommande fem åren.
Jag vill påstå att de som tycker förhandlings- och konsensuskulturen är trevlig och bra, antingen inte begriper vad folkligt förankrad demokrati är, eller struntar i den.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen