Avdragsrätt för gåvor till kultur och sociala insatser

Det spritter inte precis av entusiasm om förslaget till avdragsrätt för gåvor, som finansministern fick på sitt bord strax före midsommar, skriver PJ Anders Linder i Svenska Dagbladet, Tänk djärvare om större pluralism.
Men det finns få åtgärder som så tydligt skulle markera att samhället är större än staten, än att medborgare och företag i deklarationen fick dra av privata gåvor till handikapporganisationer, sociala verksamheter och kultur.
Det skulle, med Linders ord öka pluralismen och främja ett starkare civilsamhälle. Tänk vad många föreningar och privata initiativ som skulle kunna blomma ur om de inte var beroende av att få bidrag från stat och kommun.
Vi svenskar har en mental bild av att staten är överordnad oss alla och att ytterst är staten ansvarig för allt. Det är en hämmande psykologisk låsning som inte finns i exempelvis Amerika. Där ses staten som en aktör bland många andra.
En viktig åtgärd för att förändra vårt socialistiska tänkande är att införa avdragsrätt för gåvor. Det markerar att vi medborgare har ansvar för och själva styr och bestämmer över samhället. Det är vi människor som är samhället, inte staten!
Därför är det viktigt att en borgerlig regering inför detta lilla men ideologiska inslag i skattesystemet. Det är skamligt att de tidigare borgerliga regeringarna inte införde denna viktiga symbolåtgärd. Men det kanske inte blir av nu heller. Linder skriver:

Att utredningen är klar betyder inte att lagstiftningen är på plats. Det finns uppenbarligen stor skepsis inom finansdepartementet, och det är risk för att man ännu en gång vattnar ur en bra borgerlig idé till oigenkännelighet. Värderingsburna reformförslag har det tufft i en mangling som ogärna tar andra hänsyn än tillväxt och pengar till statskassan. Det behövs uthållig opinionsbildning i frågan om det ska bli något av.

Vi som inte vill fortsätta traska in i ett socialistiskt samhälle där staten kontrollerar allt fler aspekter av våra liv, bör driva på för att i det som är kärnan av politiskt liv — beskattningen — skapa en annan logik än att staten är allsmäktig.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , )

Rulla till toppen