Äntligen! Brist på ansvarsutkrävande i EU diskuteras

Äntligen börjar vissa massmedier förstå att det inte handlar om ”mer information” för att få väljarna att rösta i EU-val. Det handlar om makt. Medborgarna måste få makt att ge den verkställande makten nytt förtroende eller rösta in en fungerande opposition till makten.
Om detta har den här bloggen predikat i åratal. Först nu börjar somliga ta upp tråden. Dagens Nyheter skriver i huvudledare:

Men medan sambandet mellan röst och ansvar i den nationella demokratin är rakt och starkt är det inom EU både krokigt och diffust. I ett riksdagsval kan vi alla säga nej till en regering som vi anser ha företrätt Sverige på ett dåligt sätt i EU. I valet till EU-parlamentet däremot är vår egen röst inte på något självklart sätt en del av ansvarsutkrävandet … Och när valhandlingen varken kan leda till en regerings eller en presidents avgång försvagas väljarens känsla av att valet är på riktigt.

Och det är hela orsaken till att valdeltagandet i Europa sjunker, denna gång till 43 procent för hela unionen.
När Lissabonfördraget är antagt borde Sverige — gärna borgerliga och rödgröna tillsammans — kräva att Europa påbörjar arbetet med nästa konstitutionella fördrag. Ett fördrag som utvecklar den nya ordförandeposten till en president som väljs direkt av Europas folk och på egen hand utser sin kommission. Då kan vi avskaffa dessa diffusa EU-parlamentariker och istället som väljare delta i valet av den yttersta makten i EU.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen