Varning för förmynderi i hälsopolitiken

Sedan Socialstyrelsen Hälso- och sjukvårdsrapport 2009 lämnats till regeringen har en debatt uppstått om att vården nyttjas olika beroende på klassbakgrund.
Lågutbildade avstår i större utsträckning från att söka vård trots behov. Sydsvenskan gör en ytterst viktig poäng i dagens ledare, Krokigt timmer:

Det är inte svårt att från Socialstyrelsens rapport dra de ideologiska linjerna bakåt i tiden, till makarna Myrdals socialdemokratiska vision om det rationella folkhemmet; till föreställningar om den sociala ingenjörskons­tens oändliga möjligheter.
Det fanns i denna utopi mycket gott. En välvilja, en omsorg om samhällets svagaste som genom åren har betytt mycket för att förbättra människors tillvaro.
Men det fanns också en mörk, kall sida: den översåtliga blicken, den obetvingliga lusten hos dem som anser sig veta bättre att lägga andras liv tillrätta.
Förmynderiet.
Människor blir på så sätt ett problem. De förstår inte sitt eget bästa. I det här fallet genom att röka och kröka, äta fel och röra sig för lite.
Sambandet mellan livsstil och hälsa har nog de flesta medborgare förstått. Även de som i överhetens ögon brister i skötsamhet. Men människan är inte alltid rationell. Vet kanske sitt bästa men gör det inte.

Det värmer i hjärtat att se att Sydsvenskan har en borgerlig människosyn, där människor inte bara är kugghjul i ett kollektivistiskt samhälle. Människor har rätt att besluta över sina egna liv, och de kan göra avvägningar som andra kanske inte skulle göra. Det tillhör livet. Och att människor inte är ofelbara är en insikt som borde finnas med i samhällsdebatten. Och det utan att tillgripa tvång och förmynderi från statens sida.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , )

Rulla till toppen