Ullenhag: dags att tala för Europa

På ett frukostmöte informerade Folkpartiets partisekreterare Erik Ullenhag om hur partiet lagt upp sin valkampanj inför valet 7 juni och varför man tycker det är viktigt att tala positivt om Europasamarbetet.
Han förklarar den tydligare ja-linjen med att argumenten för gemenskapen kommit i skymundan under lång tid. Det var därför det blev nej i EMU-omröstningen. ”Man kan inte fyra månader före en folkomröstning plötsligt börja tala i positiva termer.” Därför ska FP bli tydligare med vad samarbetet ger oss.
Han nämnde att de som vill avveckla jordbruksstödet behöver Lissabonfördraget för att nå resultat. Först när detta är antaget kan en majoritet besluta om en sådan avveckling. Utan Lissabonfördrag kommer vetorätten att finnas kvar och användas. En konkret och viktig poäng som jag inte hört förut. Han talade också om vad FP vill göra med pengarna.
Ullenhag försvarade också parlamentet med att beslutsprocessen där går långsammare. Det kanske i första anblicken inte låter särskilt lockande, men han ställde det mot toppmöten med stats- och regeringscheferna där beslut ibland sker i all hast, efter nattmanglingar om formuleringar och att besluten därmed inte blivit ordentligt genomlysta. Genom det långsamma förhandlingar i EU-parlamentet förbättras besluten, inte minst i integritetsfrågor.
Det blev mycket diskussion om just öppenheten på nätet och integritetsskydd. Ullenhag vill ha en lagrådsfunktion inför beslut om lagar i EU på samma sätt som i Sverige. Han ser gärna att Europadomstolen delfinansieras av EU, så att handläggningstiderna förkortas.
Även om jag inte delar den lite hurtfriska optimismen inför EU, har detta perspektiv helt klart en roll att spela i debatten om Europa. Det är genom diskussion vi kan hålla intresset för Europa vid liv, och lära oss mer om detta komplicerade och otillfredsställande bygge.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen