Tio frågor till Christian Engström (PP) om Europa

Tionde och sista kandidat i bloggens intervjuserie inför Europavalet är förstanamnet på Piratpartiets valsedel, Christian Engström, 49. Han är programmerare och vice ordförande i Piratpartiet som är ett av de nya partier som söker väljarnas stöd för plats i parlamentet.
Enligt de flesta opinionsmätningar kommer PP att få mandat. Därför tycker jag det är intressant att låta deras förstanamn svara på mina frågor. Så här lyder svaren:
1. Vilken kommissionärsportfölj tycker du Sverige ska välja för kommande fem år, om vi fick välja fritt – och varför?

Ingen åsikt.

2. Jordbruksstödet utgör hälften av EU-budgeten. Tillsammans med tullar och andra handelshinder orsakar detta katastrof för fattiga länder som vill exportera istället för att leva på bistånd. Vad tänker du göra åt CAP i parlamentet?

Alla är ju överens om att EU:s jordbrukspolitik är vansinne, men parlamentet har inget inflytande över CAP. Om de tvingar igenom Lissabonfördraget trots att det redan har blivit avslaget får parlamentet lite grand inflytande över jordbruksfrågorna. I så fall kommer vi att rösta med den grupp vi ingår i.

3. Vad är du beredd att göra för att stoppa flyttcirkusen mellan Strasbourg och Bryssel?

Det är också en fråga där alla är överens om att den nuvarande ordningen är vansinne, men för att göra någonting åt det måste man endera få Frankrike att acceptera att man frångår grundfördragen, eller utesluta Frankrike ur unionen. Ingendera händelseutvecklingen är särskilt trolig, men skulle det dyka upp ett läge där vi kan få stopp på flyttcirkusen skulle vi naturligtvis vara för (precis som resten av vår parlamentsgrupp, oavsett vilken grupp vi har valt).

4. Det råder strängt förbud att sälja snus i EU (med Sverige som enda undantag). Är inte detta ett bevis på att små länders kultur missgynnas i EU och att varken subsidiariteten eller öppna gränserna gäller?

Ja, det tycker jag att man kan säga.

5. EG-domstolen har i Vaxholmsmålet slagit fast att svenska villkor ska gälla angående minimilön, semester mm. Är inte det ett brott mot principen om fri rörlighet för tjänster? Borde det inte räcka med anställningsavtal i hemlandet?

Piratpartiet tar inte ställning i den frågan.

6. Ska Sverige leda en ny militär snabbinsatsstyrka i EU, battlegroup 2011?

Piratpartiet tar inte ställning i den frågan.

7. Turkiet krävde inskränkningar i yttrandefriheten för att man skulle godkänna danske statsministern Anders Fogh Rasmussen som ny generalsekreterare i Nato och sade inför hemmaopinionen att man lyckats. Kan Turkiet bli EU-medlem om man vill avskaffa yttrandefriheten i Europa?

Så som frågan är formulerad är svaret naturligtvis nej. Yttrandefriheten är en av de fundamentala medborgerliga rättigheter som Piratpartiet slåss för. Därmed inte sagt att frågan nödvändigtvis är formulerad på ett relevant sätt.

8. Lissabonfördraget innehåller ingen möjlighet för väljarna att utkräva ansvar av en regerande majoritet och ge makten till ett regeringsalternativ i opposition. Är detta acceptabelt ur demokratisk synpunkt?

Nej, det är det inte, och det är det grundläggande felet med konstitutionen som inte får kallas för konstitution. Läs gärna: Att utse EU:s president.

9. Under 2008 röstade de borgerliga och socialdemokrater lika i 97% av 535 voteringar. Är det någon skillnad alls mellan blocken?

Viss skillnad är det antagligen, men som den här statistiken visar är skillnaden inte alls så stor som de försöker göra gällande själva.

10. Är det Iran, Hamas och Hizbollah som är huvudhindret för fred i Mellanöstern och som därmed ska pressas av EU, eller är det Israel som utgör främsta hindret för fred och ska bojkottas av EU?

Piratpartiet tar inte ställning i den frågan.

Här blir det tydligt att Piratpartiet är ett enfrågeparti, även om Engström på fråga 7 om demokratiska underskottet svarar mer i linje med min åsikt än någon av de andra kandidaterna.
Det är ju också, som jag skrivit tidigare, lättare att rösta på Piratpartiet i Europavalet — just därför att detta val inte ger väljarna möjlighet att avgöra verkställande maktens inriktningen. Kommissionens sammansättning avgörs på annat sätt. Som väljare kan man därför plocka ut en fråga och låta den bli avgörande.
Men jag prioriterar annorlunda och de tio frågorna här ovan anser jag som mest intressanta inför mitt eget ställningstagande.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen