Striden om krispolitiken

Att regeringens eget Finanspolitiska råd går emot finansministerns ekonomiska politik för att dämpa lågkonjunkturens effekter får stort utrymme i medierna denna eftermiddag, som i DN Kritik mot regeringens krispolitik
Finansministern har svarat i pressmeddelande, rapporterar Privata Affärer, Anders borg har annan syn än finanspolitiska rådet:

— Ofinansierade utgiftsökningar på 30 miljarder kronor skulle försvaga Sveriges förmåga att möta ytterligare nedgångar i krisens kölvatten, något som en ansvarfull regering inte kan acceptera. Vi skulle dessutom snabbt riskera att tvingas skära påtagligt i välfärdens kärnverksamheter och höja skatterna markant för att återställa finanserna, uppger finansminister Anders Borg i ett pressmeddelande.

“Sverige har bättre offentliga finanser än de flesta andra länder och vi diskuterar förändringar som är relativt marginella”, replikerar Finanspolitiska rådets ordförande Lars Calmfors i Studio Ett just nu.
Ja, det är inte lätt att veta vilket som är rätt, eftersom vi inte vet om konjunkturnedgången nu planar ut eller om det kommer ytterligare bakslag längre fram. Eftersom många bedömare tror på utplaning, tycker jag Anders Borgs resonemang känns vettigast. Det är ju inte så att regeringen inte gjort något. Stimulanserna är de mest omfattande i Europa, brukar ju statsminister Fredrik Reinfeldt säga.
Först om det kommer ett nytt ras, med ytterligare stora tapp i produktion och sysselsättning, borde nya åtgärder vidtas.
Och skulle vi hamna där, blir nästa fråga: vilken sorts stimulanser ska regeringen sätta in? Jag tycker ju mycket bättre om näringsminister Maud Olofssons förslag om att avveckla löneskatten i arbetsgivaravgiften på 7,49 procent på lönesumman, än om finanspolitiska rådets statsbidrag till kommunerna. Sänkt skatt på arbete gör det lättare för alla, både näringsliv och kommuner.
Det är ju trots allt näringslivet som ska lyfta oss ur lågkonjunkturen, och som på lång sikt kan rädda “välfärdens kärna”.
(Andra intressanta bloggar om , ,,, , , , , , , , )

Rulla till toppen