Så utfaller mandaten i EU-valet

… om opinionsmätningarna får rätt. Egentligen är procentsiffrorna ointressanta. En och samma procentsiffra kan för folkpartiet och miljöpartiet betyda ett eller två mandat, beroende på andra partiers valresultat. Om både FP och MP kommer över 8 procent kan det bli så att det parti som får en röst mer än det andra, vinner ett helt europaparlamentsmandat.
Därför är det egentligen mer intressant att se hur de olika opinionsinstitutens mätningar faller ut i mandat enligt jämkade uddatalsmetoden. Så här blir det med de mätningar som släppts de senaste dagarna:
                          2004       Sifo     Novus    Demo      Synov
Moderaterna …..…………. 4 ……….. 5 ……….. 6 .………. 7 .………. 6
Centerpartiet ……..……… 1 ……….. 1 ……….. 1 .………. 1 .………. 1
Folkpartiet ………..………. 2 ……….. 1 ……….. 1 .………. 1 .………. 2
Kristdemokraterna ……. 1 ……….. 1 ……….. 1 .………. 0 .………. 1
Junilistan …………………… 3 ……….. 0 ……….. 0 .………. 0 .………. 0
Piratpartiet ………………… 0 ……….. 1 ……….. 1 .………. 0 .………. 1
Socialdemokraterna …. 5 ……….. 6 ……….. 6 .………. 6 .………. 5
Miljöpartiet …………..……. 1 ……….. 2 ……….. 1 .………. 2 .………. 1
Vänsterpartiet ….…….… 2 ……….. 1 ……….. 1 .………. 1 .………. 1
I Sifo tas sista mandatet av MP, närmast att ta ett till är FP. I Novus tar M sista mandatet och närmast att få ett till är MP. I Demoskop tar MP sista mandatet och S är närmast till ett extra mandat. Hos Synovate tar M sista mandatet och S ligger närmast till att få ett till.
Men det blir intressant att se om valresultatet alls hamnar inom de ramar som opinionsinstituten ger. Det låga valdeltagandet kan innebära ett helt annat utfall.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , )

Rulla till toppen