Rödgröna undergräver sin ekonomiska trovärdighet

Vänsterpartiet har något förvånande gått till storms mot pensionssystemet, och vill riva upp det. Upsala Nya Tidning visar att partiet inte tycks ha förstått hur pensionssystemet fungerar, Vad händer om … vi börjar att fingra på pensionerna:

Antingen vill inte Kalle Larsson förstå eller så kan han inte läsa innantill. Visserligen kommer den broms som byggts in i pensionssystemet för sämre tider att tvinga fram en sänkning av pensionerna 2010. Men fram till nu har systemet gått med vinst. Och fram till nu har det varit gynnsammare för landets pensionärer än det gamla.
Det gamla systemet för uppräkning var nämligen knutet till prisutvecklingen medan det nuvarande är kopplat till inkomstutvecklingen. Sedan 2002 har de nya inkomstgrundade pensionerna ökat med 16 procent medan motsvarande prisutveckling endast varit 11,1 procent.

Inte nog med att Vänsterpartiet har fel i sak, man går dessutom emot S som varit med och skapat pensionssystemet. Det är som Östgötacorrespondenten skriver, Vänsterns pensionskritik splittrar de rödgröna:

Men det mest obegripliga är varför V sätter denna dolk i ryggen på S just nu. Miljöpartiet som inte heller är med i pensionsuppgörelsen nöjer sig med att man vill ”se över” pensionssystemet … Det är ännu en allvarlig oenighet i oppositionen, och ännu ett allvarligt trovärdighetsproblem för S. Vid ett maktskifte 2010 – blir det regeringskris på grund av pensionssystemet, eller värre, får V sin vilja fram?

Det pratas mycket om AMF-affären och Mona Sahlins framtoning när förklaringar till opinionstappet ska förklaras. Men jag tror att vi här har det verkliga skälet: de rödgröna partierna demonstrerar både splittring sinsemellan och osäkerhet om den ekonomiska politiken mitt i en allvarlig lågkonjunktur. Sådant skapar inte förtroende i väljarkåren.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , pensioner, pensionssystem, pensionärer)

Rulla till toppen