Obamas val till ny HD-domare imponerar inte

Sedan en av de livstidsutnämnda nio domarna i den mäktiga amerikanska Högsta domstolen begärt att få lämna sitt uppdrag och gå i pension, har president Barack Obama fått en chans att nominera en domare av hans smak. Och valet har fallit på Sonia Sotomayor, 54, med latinamerikanska rötter och uppvuxen i arbetarhem i Bronx, New York.
Nu kan inte Obama med sin nominering påverka balansen i HD, eftersom den avgående domaren tillhörde vänsterminoriteten i domstolen. En ny vänsterdomare innebär status quo.
Men det är naturligtivs viktigt vem den 111:e HD-domaren sedan år 1789 blir. Kan hon komma att påverka den juridisk-filosofiska diskussionen i Högsta domstolen?
Här är det intressant att även vänsterinriktade domare och demokrater, innan de kände till Obamas val, uttalade kritik mot Sonia Sotomayor. Man vill ha en så skarp hjärna som möjligt i domstolen, någon som kan mäta sig med de extremt begåvade domarna som sätter tonen på domsluten idag: John Roberts, Sam Alito, Clarense Thomas och framför allt Antonin Scalia.
Och center-vänstermagasinet New Republic rapporterade redan för några veckor sedan att många jurister på vänsterkanten inte anser att Sotomayor har tillräcklig intellektuell skärpa, The Case Against Sotomayor:

Nästan alla [av dem tidningen intervjuat och som jobbat med Sotomayor] medger att Sotomayor är en möjlig HD-domare, men nästan ingen är översvallande positiv. De ifrågasätter om hon har tillräcklig juridisk formuleringsförmåga, och framför allt, hennes möjligheter att förse domstolen med en intellektuell motvikt mot de konservativa domarna, liksom framföra tydliga alternativ till dem.
Den vanligaste invändningen mot Sotomayor är, även om hon anses vara en skicklig jurist, att hon ”inte är tillräckligt smart och dessutom framfusig”, som en medarbetare i andra appellationsdomstolen säger … Under en huvudförhandling lutade sig en äldre domare mot henne och sa: ”Kan du vänligen sluta prata och låta dem svara?”

Hon sägs ha högre uppfattning om sig själv än omgivningen. Domarkollegor som bett om synpunkter på utkast till domstolsutslag har retat sig på att hon istället för att fokusera på de juridiska argumentationen kriarättade texten, ändrade till stor bokstav och liknande. Hon har svårt att skilja på stort och smått, och kan bluddra ut om helt ovidkommande aspekter.
Jaha, det är alltså ännu en symbolutnämning. Hennes största tillgång är att hon är latinamerikansk kvinna. Medierna har redan gjort stor sak av detta faktum. Men är det egentligen särskilt märkligt? USA har redan haft en latinamerikansk immigrant som justitieminister under Bush, Alberto Gonzales.
Ännu en gång ser det ut som att gruppidentitetspolitiken segrar över kompetens och meritokrati.
Nu kommer Obamas nominerade domare Sotomayor att utsättas för en närgången granskning av senaten, som kan rösta nej och därmed avfärda Obamas val.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , ,)

Rulla till toppen