Klimatvetenskapen har misslyckats

Det är många som vill att växthuseffekten ska vara sann. Det ger nämligen politiker ett nytt motiv att ta makten över ekonomi och samhälle, nu när Marx och socialismen inte längre fungerar som svepskäl för maktkoncentration.
Men i sin iver att hävda att klimatförändringar beror på människan har vetenskapen korrumperats. Under lång tid har inte forskare vågat säga det, eftersom det är politiker och politisk korrekthet som styr över de mesta av forskningsanslagen.
Med tiden kommer dock allt fler signaler på att det som kallas vetenskap om växthuseffekten är politik. Nu senast skriver Hans Jelbring, fil.dr i klimatologi vid Stockholms universitet, hos Newsmill, Så har politikerna låtit sig luras av vetenskapsmännen:

Klimatvetenskapen i Sverige utgör en skandal. Ledare vid meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet har inte bara misslyckats med att utföra sina plikter utan dessutom ignorerat information som inte passat deras egna och IPCCs dogma. Det har länge varit lågt i tak avseende avvikande åsikter på institutionen och där studenternas medverkan begränsats i klimatdebatten. Istället har ledarna ägnat en stor del av sin tid åt kontakter med inflytelserika politiker och med media. Erland Källén sågs för ett antal år sedan i TV med en bild av det vetenskapliga falsariet “Mann´s Hockeystick” i knäet. Den togs bort från institutionens hemsida för några veckor sedan, ca 10 år för sent. Dessa “vetenskapsmän” uppträder mest som oansvariga politiker och det är oklart varför våra riktiga politiker låter dem fortsätta.

Det är dags för vetenskapen att återgå till sin ursprungliga och seriösa uppgift: kritiskt granska och ifrågasätta sina rön. Och sluta jaga anslag genom att leverera falsk forskning för att tillfredsställa politiska önskemål.
Miljöfrågan och människans ansvar att skydda naturens ekosystem är viktig. Vi människor bör leva efter den gamla devisen: bruka, utan att förbruka. Men i klimatfrågan har allt gått överstyr, och man har varit ute efter att lägga skulden på människan utan att bry sig om hur det faktiskt förhåller sig. Denna moralpanik gynnar inte miljön, tvärtom. Om fel insatser vidtas för att uppfylla vidskepliga trosuppfattningar, betyder det att verkningsfulla insatser uteblir. Det är knappast det som kommande generationer önskar.
Se också: Allt färre tror på global uppvärmning. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen