Högsta domstolen stärker nödvärnsrätten

I Sverige har en juridisk praxis skapats som innebär att det varit förbjudet att försvara sig mot våldsverkare. Den som i Storbritannien eller USA skjuter en inbrottstjuv blir hjälte, men i Sverige satt i fängelse. Allt medan tjuven omhuldas av etablissemangen.
Nu är det förhoppningsvis slut med det. Högsta domstolen har lyft fram nödvärnsrätten i en dom idag, rapporterar ekot. Mannen som försvarat sig med en hammare när han blev angripen av en granne, fälldes i lägre rätter för grov misshandel till ett års fängelse.
HD friar nu mannen helt.
Ett mycket glädjande besked!
Den svenska rättsstaten är under upplösning. I Rosengård har ligister tagit över, utan att politiker och polis gör någonting annat än tiger. Denna anarki kommer därför att sprida sig. Kriminella räknar med att ingenting görs och att de ska komma undan varje form av straff.
Då måste vi medborgare ta oss rätten att försvara oss själva, våra anhöriga och vår egendom.
Nu talar alltså Högsta domstolen om att den flummiga rättspraxis som förbjudit självförsvar inte ska tillämpas, utan att nödvärn är giltigt i en tillspetsad situation. I domen skriver Högsta domtolen:

Sammanfattningsvis får utredningen anses utgöra tillräckligt stöd för att göra den bedömningen att JH vid gärningen befann sig i ett sådant psykiskt tillstånd att det måste anses ursäktligt att han inte förmått att begränsa sin våldsanvändning till vad som utgjort tillåtet våld enligt bestämmelsen om nödvärn. Åtalet mot JH skall därför ogillas.

HD tar alltså hänsyn till att den angripne inte i det snabba och överraskande förlopp det innebär att bli angripen på någon annans initiativ, kan göra en övervägd bedömning om hur mycket våld som nöden kräver.
Det är ett helt riktigt resonemang som utgår från sinnestillståndet hos våldsoffret, som plötsligt kan ryckas ur sin lugna tillvaro av en överraskande och skrämmande attack. Det är denne, den utsatte, som rättsstaten har att skydda. Inte våldsverkaren, den som går till attack. Den angripne har rätt att försvara sig, även om det visar sig vara mer våld än vad som i efterhand, i lugn och ro, kan anses vara tillräckligt.
Äntligen har domstolsväsendet insett vems frihet det är man ska försvara!
Se mer: SVD/TT. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen