Här tvingas Obama visa vem han är

Barack Obama har genom sina luftiga tal fått en stor hejarklack, inte minst inom journalistkåren. Retorik som inte förenas med handling imponerar dock föga på mig.
Efter den nye presidentens första 100 dagar kan man skönja att han är väldigt mycket mer vänster i ekonomisk politik än han gav sken av under valrörelsen. Han expanderar gladeligen statens makt över ekonomin, och lyckas eftersom han kan använda krisen som motiv.
I utrikespolitiken är han dock betydligt mer i linje med George W Bush än han givit intryck av i sina valtal. USA drar sig inte ansvarslös ur Irak, och i Afghanistan utökar Obama insatserna för att bekämpa fundamentalister och terrorister som förtrycker civilbefolkningen.
Men vi vet ännu väldigt lite om vem Barack Obama egentligen är. Men nu står han inför ett beslut i handling som kommer att avslöja en hel del. Presidenten kommer nämligen att nominera en ny domare till den mycket mäktiga Högsta domstolen.
Hans val av person kommer att tolkas som bevis för vilken syn han har på juridik, politik, ja, på filosofi.
Världen över diskuteras nu vilket val Obama kommer att göra. Brittiska Times skriver i ledaren, Judicial review:

Vi kommer nu att få veta vilken typ av president amerikanska folket har valt.

Så viktigt är valet till Högsta domstolen. Den består av nio domare som väljs på livstid. Sedan 1789 har det funnits endast 110 domare. Och bara 17 chefdomare. Presidenterna är ju 43 (Obama räknas som den 44:e, men en president räknas dubbelt).
Domstolens roll är att uttolka konstitutionen och kan därför upphäva presidentens beslut, riva upp kongressens lagar och underkänna folkomröstningar.
Exempelvis fick president Bush smäll på fingrarna av HD om de militärdomstolar för terroriståtal som han fått kongressen att stifta lag om. Två gånger underkände HD lagstiftningen som icke förenlig med konstitutionen.
Det är denna maktdelning som gör att amerikansk politik också handlar om juridisk filosofi, något jag saknar i Sverige. Här anser vi att majoriteten bestämmer. Punkt slut. I USA får majoriteten inte överskrida de grundläggande fri- och rättigheter som den amerikanska konstitutionen slagit fast. Domstolen är medborgarnas yttersta skydd, även mot demokratiskt valda majoriteter.
Det är därför det är viktigt vilka de nio personer är som utgör domstolens domare.
Att på detta sätt lyfta fram juristernas kompetens är rätt. Jurister bestämmer mycket också i Sverige, men då i det fördolda. Jag tycker det är bättre att de tvingas kliva fram och deklarera hur de arbetar och varför.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen