Globaliseringsrådet har fel om utbildning

Göteborgs-Posten kommenterar Globaliseringsrådets slutrapport som tagit fram under ledning av forskningsminister Lars Leijonborg (FP), Kunskap är framtiden:

Även om Sverige fortsatt att hävda sig i den internationella konkurrensen är det lätt att identifiera problem, som kan skapa växande svårigheter framöver. Bakom de stora industrijättarna finns för få medelstora företag som växer och kan fylla på underifrån. I skolan finns kunskapsbrister och även på forskningssidan har Sverige börjat tappa mark, konstaterar kommissionen, sett till resultat som citeras internationellt …
Det mest värdefulla kommissionen fastslår är att kunskap och kvalitet i utbildningen är det absolut viktigaste konkurrensvapnet för Sverige framöver. Här har regeringen redan tagit viktiga steg framåt för att säkra kvaliteten i skolutbildningen, men mer måste till för att säkra hela kedjan för ett livslångt lärande.

Visst är det nödvändigt att satsa på utbildning och kunskap. Men det räcker inte.
Jag kommer att tänka på föredrag av entreprenören Fredrik Härén, Global konkurrens: inte om utbildning utan om idéer:

Kina och Indien är redan lika bra som oss på att tillgodogöra sig vår kunskap. Västvärlden har bidragit med världshistoriens största biståndsprojekt genom att, inte minst via internet, överföra all vår kunskap till övriga världen. I Kina utökas universitetsplatserna med 600.000 platser per år. I Sverige har vi totalt drygt 300.000 platser.
Vi har ingen chans att ligga före i kunskap och information. Och dessa civilingenjörer kommer att ha en lön på cirka 18 kr/timmen. De kommer dessutom att vara mer motiverade och arbetssamma än svenska civilingenjörer – så varför i hela världen ska något företag lägga någon som helst produktion i Sverige?
Utbildning är ingen konkurrensfaktor. Kina och Indien är redan ikapp – eller har gått om oss.
Men det finns ett område kvar: det är att använda all den nya kunskap som kommer att forskas fram och all den nya information som kommer att vara tillgänglig till att skapa nya tillämpningar. Fantasi kommer att vara framtidens bristvara.

Även om kunskap är en nödvändig förutsättning, är det i nästa led — tillämpa kunskap för att skapa nya innovationer — som vi kan konkurrera med Asien och andra framväxande ekonomier.
Detta visar hur absolut nödvändigt det är att stimulera nyföretagande, som ju ofta bygger på nya idéer och innovationer. Människor måste i största möjliga frihet kunna få utlopp för nya tillämpningar av kunskap som kan bli kommersiellt gångbara internationellt.
Jag tycker det leder fel när politiker bara tror att det handlar om utbildning. Det ger socialister en chans att hävda att statlig expansion i statliga universitet räcker. Men kunskap i sig ger ingen konkurrenskraft — individerna måste använda sin kunskap för att skapa nytt. Och det kan inte ske genom statliga direktiv. HÄR kan vi konkurrera med Kina!
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen