Domare inte jävig därför att han håller på lagen

Det har ivrigt diskuterats om tingsrättsdomaren i målet mot fildelningssiten Pirate Bay är jävig därför att han är medlem i föreningar som diskuterar upphovsrätt. I Dagens Nyheter skriver Håkan Boström om de senaste turerna, Skandal – domare anser att lagen bör följas:

Sveriges Radios P 3 har åter igen ”avslöjat” att domaren i Pirate Bay-målet – Tomas Norström – är medlem i organisationer som anser att gällande rätt bör följas, så även upphovsrättslagen. Reportrarnas slutsats är given. Domaren är partisk eftersom de åtalade inte delar denna syn.
Det är tack vare ett gediget journalistiskt arbete som P 3 grävt fram den över två veckor gamla nyheten att Norström är medlem i Svenska föreningen för upphovsrätt (SFU) samt sitter i styrelsen i Svenska föreningen för industriellt rättsskydd (SFIR). Trots tidstillgången har det visat sig svårt att nagla fast dessa organisationer som partiska …
Men en domare är inte jävig för att han ställer sig bakom den nuvarande lagstiftningen. Han skulle inte ens vara jävig om han ogillade den. En domares uppgift är inte att bedöma lagen, utan att döma i enlighet med lagen – oavsett vad han tycker om den. Tanken att en domare skulle vara partisk bara för att han har vissa åsikter om våra lagar är absurd. De politiskt tillsatta nämndemännen skulle ständigt vara jäviga med en sådan jävsdefinition.

Ja, jäv handlar om att man har ett eget personligt intresse av utgången, eller att han har nära relation med någon i målet. Något sådant har inte belagts. Därmed borde frågan om jäv vara bortförd.
Denna artikel av Boström är ett undantag. De flesta medier verkar vilja ta heder och ära av domstolsväsendet. Varför är det så angeläget att framstå som Pirate Bay-supporter? Är det så medelålders journalister framställer sig som unga och arga igen?
De som har synpunkter på utgången i tingsrätten, har ju chans att framföra nya argument i hovrätten. Det är så det går till i en rättsstat.
Se mer i bloggen: Äganderätt skapar välstånd, allt annat fattigdom, Mer balanserat om upphovsrätt och skapande. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen